visit-ostergotland

Attraktivitetsmätning

Ny undersökning visar på Östergötlands attraktivitet.

Om undersökningen

Under hösten 2022 genomfördes en undersökning för både besökare och invånare i syfte att undersöka vad svenskarna förknippar med Östergötland, hur reklam från Östergötland har mottagits och hur invånarna själva upplever turismen på sin plats.

Resultatet från undersökningen kommer att användas som måluppföljning för ett av tre delmål i Östergötlands besöksnäringsstrategi: stärka Östergötlands attraktivitet som en plats att besöka, bo och verka på året runt. Indikatorer som kommer att mätas och följas upp för invånare och besökare är:

  • Invånarnas syn på besöksnäringen och om man anser att man gynnas av den
  • Hur reklamen påverkar potentiella besökares vilja att besöka Östergötland
  • Andelen återkommande besökare

Undersökningen genomfördes av Parlametric AB och resultatet baseras i första hand på öppna svarsalternativ där respondenterna svarar på frågorna med fritext till skillnad mot mer traditionella mätningar där ett urval av svarsalternativ är fördefinierade. Av de 1.604 svarande är cirka hälften (849) bosatta i Östergötland och hälften (755) potentiella nya och återkommande besökare.

Till startsidan för Visit Östergötland

En del av Region Östergötland

Visit Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier