visit-ostergotland

Statistik och beslutsunderlag

Här samlar vi de senaste rapporterna för statistik, målgruppsanalyser med mera.

Bra beslut kräver bra underlag

Region Östergötland har i uppdrag att beställa, samla in och kommunicera relevant kunskap om målgrupper, omvärld, konkurrenter och trender på ett sätt så den är användbar för destinationer, kommuner och aktörer. Under denna flik hittar du uppdaterad information från våra egna och våra samarbetspartners mätningar och rapporter som kan ligga till grund för beslutsfattande.

Samarbeten kring statistik och beslutsunderlag

Bi Syd

Ett samarbete med regioner i södra Sverige i syfte att utveckla metoder för insamling och analys av data som rör besöksnäringen.

Exempel på insatser inom samarbetet:

  • Interaktiv statistikredovisning

Östra Mellansverigeregionen

Ett samarbete kring utvecklingen av besöksnäringen i Östergötland, Västmanland, Örebro, Sörmland och Uppsala.

Exempel på insatser inom samarbetet:

  • Årlig kunskapsdag
  • Årlig besöksbarometer
  • Årlig indikatorrapport
  • Gemensamma projekt

Trender från Visit Sweden

Visit Sweden har tagit fram en rapport där globala trender som påverkar Östergötlands besöksnäring listas.

Till startsidan för Visit Östergötland

En del av Region Östergötland

Visit Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier