visit-ostergotland

Kunskap

Ta del av utbildningsmaterial och kunskapshöjande aktiviteter.

Kompetensutveckling i besöksnäringen

Region Östergötland har i uppdrag att bidra med kunskap för att stärka företagen samt främjandeorganisationernas samlade bidrag till besöksnäringens utveckling. Under denna meny kan du ta del av insatser för att höja kompetensen inom exempelvis digitalisering och naturturism samt hitta inspiration via vårt egna material så väl som insatser från våra samarbetspartners Visit Sweden, Tillväxtverket och övriga regioner.

Till startsidan för Visit Östergötland

En del av Region Östergötland

Visit Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier