visit-ostergotland

Företagsstöd för Östergötlands besöksnäring

Region Östergötland verkar för att besöksnäringsföretagen ska ges bättre kunskap och förutsättningar att utifrån befintligt stödsystem jobba aktivt med affärs- och produktutveckling.

Stöd och coachning

Är du redo att ta nästa steg och utveckla din verksamhet eller dina produkter? Här hittar du kontaktuppgifter till stödsystemet i Östergötland, tips på affärsutvecklingssystem för besöksnäringsbranschen och aktuella stöd med specifik koppling till branschen att söka.

ALMI Östergötland

Almi stöttar små och medel stora företag med affärsutveckling. Almi kan dessutom erbjuda både lån och riskkapital. Tillsammans med ALMI anordnar vi regenbundet träffar som vi kallar Framgångsfrukost. Temana för träffarna varierar från gång till gång och syftet med dem är att ge dig som företagare inom besöksnäringen konkreta tips om hur du kan öka lönsamheten i din verksamhet. Håll koll under fliken Aktuellt för kommande tillfällen och prenumerera på vårt nyhetsbrev Länk till annan webbplats. så missar du inte inbjudan.

Till ALMI´s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företagsjouren

Har ert företag hamnat i svårigheter? Hos Företagsjouren går det att få snabb hjälp och stöd för att ta sig ur situationen och leva vidare.

Till företagsjourens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energikontoret

En del av Region Östergötland och har som uppdrag att stimulera till mer handlingskraft för en smartare energianvändning i Östergötland.

Till Energikontorets hemsida Länk till annan webbplats.

Stöd att söka

Följande möjligheter för finansiella stöd erbjuds besöksnäringsföretag i Östergötland. Notera att de har olika ansökningsperioder.

Affärsutvecklingscheckar

Affärsutvecklingscheckar är ett stöd till små och medelstora företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

Affärsutvecklingscheckarna är på 50 000–250 000 kronor och får motsvara maximalt hälften av kostnaderna för ditt projekt.

  • vill växa.
  • har 2-100 anställda.
  • har en omsättning på minst 1 miljoner kronor (och högst 10 miljoner EUR).
  • har sin ekonomi i ordning.

Läs mer på ALMI´s hemsida Länk till annan webbplats.

Mikrobidrag

Mikrobidraget syftar till ökad tillväxt och mer balanserad regional utveckling. Bidraget är särskilt riktat mot nya och små företag, med max fyra anställda, på landsbygden eller i orter med färre än 7000 invånare.

Företag har möjlighet att få mikrobidrag för högst 50 procent av investeringskostnaderna och maximalt bidragsbelopp är 30 000 kronor. Stödet kan sökas när företaget ska göra en investering i verksamheten.

Exempel på godkända investeringar:

  • Maskiner
  • Marknads- och produktutveckling samt marknadsföring
  • Kompetensutveckling

Observera att mikrobidrag ej kan användas till driftskostnader, ersättningsinvesteringar och fasta ombyggnationer och renoveringar som rör exempelvis väggar, golv, el, rörledningar med mera. Mikrobidrag lämnas inte heller till företag som bedriver transport-, entreprenad- eller jordbruksverksamhet.

Läs mer och ansök Länk till annan webbplats.

Leader

Det finns 53 leaderområden i Sverige perioden 2014-2024 där man jobbar med lokalt ledd utveckling.

Leader är en arbetsmetod som har funnits inom EU sedan 1991 och är en förkortning på franska som översatt till svenska betyder ”samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi”. I Sverige har metoden använts sedan 1995 inom vissa landsbygdsområden.

Leadermetoden gör det möjligt för invånare och företag på landsbygden att arbeta med lokal landsbygdsutveckling. Syftet är att med stöd av lokal kunskap och lokalt engagemang uppnå målsättningarna för utveckling av landsbygden.

Läs mer om de olika Leaderområden i Sverige och Östergötland Länk till annan webbplats.

Samverkan kring internationell marknadsföring

Region Östergötland erbjuder aktörer inom besöksnäringen i Östergötland möjligheten att söka stöd för marknadsföringsaktiviteter som syftar till att locka fler internationella besökare till Östergötland.

För att gynna den internationella marknadsföringen av Östergötland som besöksmål krävs att fler går samman och växlar upp insatser. Region Östergötland kommer därför att erbjuda aktörer inom besöksnäringen i Östergötland möjligheten att söka stöd för marknadsföringsaktiviteter som syftar till att locka fler internationella besökare till Östergötland. Aktiviteter som uppmuntrar till hållbart resande, lockar besökare utanför högsäsong samt samarbeten mellan företag/organisationer premieras.

Läs mer Öppnas i nytt fönster.

Pågående insatser, affärsutveckling

Följande verktyg erbjuds just nu i projektform av olika aktörer i Östergötland.

Visit Academy

Onlineutbildning för verksamheter inom besöksnäringen med fokus på digital närvaro, hållbarhet och produktutveckling. Projektägare är Region Östergötland.

Visit Academy finns nu ute som en beta version och är till för att hjälpa dig inom besöksnäringen att bedriva din verksamhet på ett mer hållbart och framgångsrikt sätt, utifrån dina mål och med hjälp av pedagogisk kunskap som ger konkreta resultat för din verksamhet. Visit Academy innehåller i dagsläget kurser och konkreta steg inom digital närvaro, hållbarhet och produktutveckling.

Läs mer på Visit Academys hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt:
Emil Selse
Projektledare Hållbar Omställning Besöksnäring, Region Östergötland
Telefon: +46 (0) 10-103 64 47
E-mail: emil.selse@regionostergotland.se

Säker digitalisering i besöksnäringen

Målsättningen är att professionalisera ledning och styrelser för att i större utsträckning kunna arbeta med digitalisering på ett säkert sätt och säkerställa att företag inom besöksnäringen ska vara med och bidra till att skapa ett mer robust och motståndskraftigt samhälle.

Den digitala utvecklingen har gått i ett rasande tempo och takten kommer öka ytterligare i framtiden. Digitalisering innebär inte bara ökade möjligheter med den kommer även nya typer av hot och risker för den enskilda företagaren. Genom detta projekt erbjuder Linköping Science Park tillsammans med Region Östergötland insatser för att höja kompetensen inom detta område. Målsättningen är att professionalisera ledning och styrelser för att i större utsträckning kunna arbeta med digitalisering på ett säkert sätt och säkerställa att företag inom besöksnäringen ska vara med och bidra till att skapa ett mer robust och motståndskraftigt samhälle.

Läs mer och anmäl intresse Länk till annan webbplats.

Projektägare Linköpings Science park

Kontaktperson
Daniel Kullgard
Linköpings Science park
E-post: daniel.kullgard@linkopingsciencepark.se

Affärsutvecklingsmetoder

Följande verktyg erbjuds nationellt där man han möjlighet att finansiera på egen hand eller med stöd av exempelvis mikrobidrag eller affärsutvecklingscheckar.

Swedish welcome

Swedish Welcome är en metod för att utveckla företag och verksamheter för bättre gästupplevelser och ett verktyg för att förbättra kvalitet och hållbarhet i den egna verksamheten.

Systemet är ett affärsutvecklingsverktyg där rådgivarna börjar med ett anonymt besök som följs upp av ett bokat möte då man tillsammans med ansvarig chef eller ägare går igenom resultaten. Som slutresultat får man en skriftlig rapport som innehåller ett hundratal bedömningspunkter med kommentarer, feedback, tips och förbättringsförslag. Alla typer av boenden, upplevelser och restauranger kan använda sig av Swedish Welcome när man vill förbättra och utveckla sin verksamhet.

Läs mer på Swedish welcomes hemsida Länk till annan webbplats.

Nature’s Best

Hållbarhetsmärkning för naturbaserade upplevelser.

Naturturismföretagen är, tillsammans med Visit Sweden, huvudman för Nature´s best som är ett systematiskt verktyg för natur- och kulturturismföretagens hållbara affärsutveckling samt ett kvalitetsmärke som synliggör hållbara upplevelser för medvetna resenärer.

Läs mer på Naturturismföretagens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kurbits, affärsutveckling för besöksnäringen

Kurbitsprogrammen genomförs ute på deltagarnas egna företag med en blandning av workshops och eget arbete. Till varje program bjuds externa workshopledare och experter in som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. .

Mellan träffarna använder deltagarna sina nyvunna kunskaper och verktyg i sitt arbete med att utveckla sin egen verksamhet. Varje företagare får även personlig coachning för att lättare gå från ord till handling. Ett halvår efter avslutat program samlas deltagarna för en återträff och tillbakablick.

De företag och personer som är anmälda till ett program sammansätts utifrån grundtanken att de ska ha stor nytta av varandra. Ett program består av 10 företag. En god blandning av olika verksamheter utesluter i princip konkurrens och ger istället utrymme för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Läs mer på Kurbits hemsida Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

East Sweden Business Region

För dig som driver företag i Östergötland

East Sweden Business Region är en gemensam plattform som samlar alla som jobbar för att främja företagande i länet och via den kan du snabbt få kontakt med rätt stöd, beroende på hur ditt behov ser ut.

Läs mer om ESBR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kunskap för företag

Samlad kunskap till dig som företagare

Spanan in vår kunskapsdel där vi samlar utbildningar och inspiration till dig som arbetar i branschen.

Till Kunskapsportalen

Verksamt

Samlad information till dig som företagare

På verksamt.se samlar myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.

Till verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till startsidan för Visit Östergötland

En del av Region Östergötland

Visit Östergötland

info@visitostergotland.se

Sociala medier