visit-ostergotland

Tillgänglighet på webbplatsen

Region Östergötland står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi arbetar för att åtgärda de bristerna i samråd med våra redaktörer och tekniska leverantör. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan så meddela oss. Svarstiden är normalt en vecka.

E-post: webb@regionostergotland.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

E-post: webb@regionostergotland.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Anmäl bristande tillgänglighet (digg.se) Länk till annan webbplats..

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 oktober 2024.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Vissa element och text visas inte korrekt vid extrem förstoring av texten (från 150-200 procent) på små skärmar i stående läge. Detta kan påverka personer med synnedsättning som har behov av förstora texten.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har både gjort en oberoende gransknig av webbplatsen genom en extern aktör, samt gjort en manuell självskattning (intern testning).

Vid den interna testningen, en manuell självskattning, har vi använt en dator med operativsystemet Windows 10, Google Chrome och tredjepartverktyg tillägget Wave och Webdeveloper samt bookmarklets för ”text spacing” och ”tangentbordsnavigation”. Vi har även använt en simulerad liten skärm 320 pixlar bred Iphone 5/se.

Senaste bedömningen gjordes den 2 oktober 2023.

Till startsidan för Visit Östergötland

En del av Region Östergötland

Visit Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier