visit-ostergotland

Tillgänglighet på webbplatsen

Region Östergötland står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi arbetar för att åtgärda de bristerna i samråd med våra redaktörer och tekniska leverantör. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan så meddela oss genom att skicka e-post till webb@regionostergotland.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 februari 2024.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Sidor som visar länkar till sociala medier är inte understrukna Det förekommer e-postadresser som inte är understrukna. Det kan påverka personer med nedsatt synförmåga eller färgseende att uppfatta att texten är en klickbar länk.
  • Videoklipp saknar textalternativ och/eller syntolkningsalternativ om innehållet. Personer utan syn, utan hörsel kan gå miste om information utan ett alternativ.

Innehåll som delvis inte uppfyller lagkraven

  • Det förekommer innehåll som inte kan förstoras upp till 200% utan att visas på ett felaktigt sätt. Det kan påverka personer med nedsatt synförmåga som har behov av att text kan förstoras.
  • Videoklipp saknar ALT-text. Personer som använder skärmläsare kan gå miste om viktiga beskrivningar utan att behöva starta videon, om vad videoklippet innehåll.

Tekniska hjälpmedel

Innehåll som tolkas av tekniska hjälpmedel utvärderas och deklareras av vår leverantör.

Hur vi testat webbplatsen

  • Vi har gjort en manuell självskattning (intern testning) av webbplatsen. I det arbetet har vi använt en dator med operativsystemet Windows 10 som tillhandhålls av Region Östergötland.
  • I arbetet har vi använt Google Chrome och tredjepartverktyg tillägget Wave och Webdeveloper och bookmarklets för ”text spacing” och ”tangentbordsnavigation” samt Firefox för att säkerställa funktion för riktig förstoring av text.
  • Simulerad liten skärm 320 pixlar bred Iphone 5/se.

Senaste bedömningen gjordes den 9 augusti 2023.

Senast uppdaterad

Till startsidan för Visit Östergötland

En del av Region Östergötland

Visit Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier