visit-ostergotland

Nationell inkvarteringsstatistik

Tillväxtverket är ansvarig för inkvarteringsstatistiken som är en del av Sveriges officiella statistik. Den redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser i Sverige. Inkvarteringsstatistiken produceras på Tillväxtverket med SCB som underleverantör.

Interaktiv statistikrapportering

Inom samarbetet med BiSyd har har det tagits fram en interaktiv statistikrapportering över kommersiella övernattningar som baseras på uppgifter som sammanställs av SCB varje månad. Du kan filtrera per region, kommun, år, månad, boendetyp, nationaliteter m.m.

Tillväxtverkets inkvarteringsstatistik

Tillväxtverkets nationella webbtjänst för statistik där bland annat kapacitet och beläggning för kommersiellt boende redovisas årsvis.

Gästnätter helår 2023

När nu Tillväxtverket publicerar den slutgiltiga inkvarteringsstatistiken för Östergötland ser vi återigen att antalet övernattningar slagit rekord och att det skedde en ökning med 2 % från 2022. Siffran landade på näst intill 2.1 miljoner övernattningar och det gör Östergötland till ett av tio län i Sverige där antalet kommersiella övernattningar ökade mest under 2023.

Till startsidan för Visit Östergötland

En del av Region Östergötland

Visit Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier