visit-ostergotland

Samarbeten

Ett urval av de samarbeten Region Östergötland ingår i eller driver.

Strategiska partnerskap inom och utanför Östergötland

Besöksnäringen är ett komplext ekosystem med många olika intressenter som alla påverkar Östergötlands framgång. En strategisk prioritering i Besöksnäringsstrategi Östergötland är att Region Östergötland ingår i partnerskap som bidrar till att stärka Östergötlands besöksnäring.

Här presenteras ett urval av de samarbeten Region Östergötland initierat och/eller ingår i.

Nationella samarbetspartners

Region Östergötland är som regional aktör inbjuden till nationella partnerskap där den regionala organisationens medarbetare matar in Östergötlands perspektiv samt tar in och sprider vidare det nationella perspektivet tillbaka till våra partners inom Östergötland. På så sätt kan Östergötlands kommuner vara delaktiga i viktiga nationella satsningar men också påverka framtida satsningar på besöksnäringen från till exempel myndigheter.

Visit Swedens uppdrag är att image-marknadsföra Sverige som turistdestination mot både internationella och svenska målgrupper. Utöver marknadsföringsuppdraget sprider de även kunskap om den målgrupperna.

Arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige genom att stärka företag och regioner med hjälp av finansiering, kunskap och nätverkande.

Interregionala nätverk

Följande nätverk mellan regioner är Region Östergötland en aktiv part i.

Ett samarbete med regioner och kommuner i södra Sverige i syfte att utveckla metoder för insamling och analys av data som rör besöksnäringen. Exempel på insatser inom samarbetet:

 • Interaktiv statistikredovisning
 • Trendrapporter
 • Telia Flow, projekt med sensorer från Telia

Ett samarbete kring utvecklingen av besöksnäringen i Östergötland, Västmanland, Örebro, Sörmland och Uppsala. Exempel på insatser inom samarbetet:

 • Årlig kunskapsdag
 • Årlig besöksbarometer
 • Gemensamma projekt

Lokala nätverk i Östergötland

I följande nätverk inom Östergötland ingår eller driver Region Östergötland.

Region Östergötland kallar två till tre gånger per år de personer som ansvarar för turistservicefrågor i respektive kommun. Exempel på aktiviteter inom detta nätverk:

 • Årlig studieresa inom regionen
 • Gemensamma utbildningar inom exempelvis värdskap och allemansrätten.
 • Diskussion kring frågor som rör tryckt material som kartor, aktuella händelser och evenemang samt möjliga samarbeten kommunerna emellan.

Ett nätverk bestående av ansvariga för besöksnäringsfrågor i Östergötlands 13 kommuner. Exempel på frågor som behandlas inom detta nätverk:

 • Gemensamma utmaningar
 • Projekt och aktuella utlysningar
 • Utveckling kring beslutsunderlag

Region Östergötland ingår i samarbetet East Sweden Business Region Länk till annan webbplats. som är en gemensam plattform för näringslivsutveckling i Östergötland. I ESBR samarbetar alla som jobbar för att främja företagande i länet.

Marknadsföringssamarbeten

I följande samarbeten ingår Region Östergötland i just nu för att stärka regionens attraktionskraft mot lokala, nationella och internationella besökare.

Sedan 2003 har över 90 filmer under samlingsnamnet Inga Lindström spelats in i Östergötland och Sörmland. Tv-serien består av fristående romantiska filmer med manus av Inga Lindström och de visas på bästa sändningstid i tyska tv-kanalen ZDF. Varje avsnitt ses av mellan åtta-tolv miljoner tittare. Bakom produktionen står det tyska produktionsbolaget Bavaria Film.

Filmerna utspelar sig i idylliska typiskt svenska miljöer och förmedlar en sverigebild som vi i Östergötland och Sörmland har goda möjligheter att bjuda våra resenärer på på riktigt.

För att dra nytta av varumärket Inga Lindström har ett samarbetsprojekt under namnet Inga Lindström Land skapats för att tillsammans marknadsföra våra regioner mot en internationell och främst tysktalande marknad. I projektet ingår Region Östergötland/Visit Östergötland, Norrköpings kommun, Söderköpings kommun, Visit Linköping, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun och Södertälje kommun. Projektet samfinansieras av kommunerna och Region Östergötland/Visit Östergötland. Det har skapats en facebooksida som vänder sig till Inga Lindström fans och en hemsida, www.ingalindstrom.com Länk till annan webbplats., som även vänder sig till researrangörer.

Göta kanal marknadsförs i ett samarbete mellan AB Göta kanalbolag, kommunerna Mariestad, Töreboda, Karlsborg, Motala, Linköping, Norrköping och Söderköping samt Västra Götalandsregionen och Region Östergötland.

Region Östergötland erbjuder aktörer inom besöksnäringen i Östergötland möjligheten att söka stöd för marknadsföringsaktiviteter som syftar till att locka fler internationella besökare till Östergötland. I dessa samarbeten ingår kommuner, destinationer och enskilda aktörer. Läs mer om samverkan kring internationell marknadsföring.

East Sweden Convention Bureau Länk till annan webbplats. finansieras delvis av Region Östergötland och är en icke-vinstdrivande organisation med uppgiften att nationellt och internationellt marknadsföra Östergötland, framförallt Linköping och Norrköping som förstklassiga mötes- och kongressdestinationer.

Till startsidan för Visit Östergötland

En del av Region Östergötland

Visit Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier