visit-ostergotland

Internationell marknadsföring

Östergötlands gångbarhet på utlandsmarknaden är låg och att arbeta in ett okänt och svåruttalbart varumärke är sannolikt inte genomförbart eller kostnadseffektivt. Därför stöttar vi de aktörer som har en möjlighet att genom sin egen dragningskraft locka fler utländska besökare till Östergötland.

För att gynna den internationella marknadsföringen av Östergötland som besöksmål krävs att fler går samman och växlar upp insatser. Region Östergötland erbjuder därför aktörer inom besöksnäringen i Östergötland möjligheten att söka stöd för marknadsföringsaktiviteter som syftar till att locka fler internationella besökare till Östergötland.

Aktiviteter som uppmuntrar till hållbart resande, lockar besökare utanför högsäsong samt samarbeten mellan företag/organisationer premieras och har möjlighet att få medfinansiering med upp till 50 % av den totala kostnaden. Vi godkänner löpande ansökningar samt för aktiviteter som löper över flera år.

Att få fler internationella besökare som reser till och i Östergötland på ett hållbart sätt.

Kommuner, destinationer och besöksnäringsaktörer i Östergötland.

Av de ansökningar vi bedömer uppfyller följande kriterierna finns möjligheten till medfinansiering med upp till 50 % av totala kostnaden.

 • Syftet med marknadsföringsaktiviteten ska vara att locka fler internationella turister till Östergötland.
 • Marknadsföringsaktiviteten kan äga rum i Sverige eller utomlands så länge syftet är att marknadsföra Östergötlands besöksmål för en internationell publik.
 • Ni behöver själva medfinansiera aktiviteten med minst 50 procent. Medfinansiering kan ske i form av egna kontanta medel eller lönekostnader som kan uppstå i samband med aktivitetens genomförande, inte planerande.

 • Visning- press- eller influenserresor
 • Mässdeltagande
 • Annonsering
 • Kampanjer
 • Nationella eller internationella samarbeten med tydlig koppling till besöksnäringen i Östergötland.

 • Ordinarie verksamhet/marknadsföring
 • Kostnad för trycksaker, hemsida eller annat informationsmaterial
 • Översättning
 • Medlemskap
 • Studieresor

Kontaktuppgifter

Therese Rahnel
Telefon:010-103 43 34
E-mail: @therese.rahnel

Hanna Nord
Telefon: 010-103 65 34
E-mail: @hanna.nord

Till startsidan för Visit Östergötland

En del av Region Östergötland

Visit Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier