visit-ostergotland

Statistik

Tillväxtverket är ansvarig för inkvarteringsstatistiken som är en del av Sveriges officiella statistik. Den redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser i Sverige. Inkvarteringsstatistiken produceras på Tillväxtverket med SCB som underleverantör.

Interaktiv statistikrapportering

Inom samarbetet med BiSyd har har det tagits fram en interaktiv statistikrapportering över kommersiella övernattningar som baseras på uppgifter som sammanställs av SCB varje månad. Du kan filtrera per region, kommun, år, månad, boendetyp, nationaliteter m.m.

Tillväxtverkets inkvarteringsstatistik

Tillväxtverkets nationella webbtjänst för statistik där bland annat kapacitet och beläggning för kommersiellt boende redovisas årsvis.

Gästnätter helår 2022

Här presenteras 2022 års siffror baserade på den nationella inkvarteringsstatistiken. Antalet kommersiella övernattningar har ökat med 16 % jämfört med 2021 och är nu för första gången någonsin uppe i över 2.000.000 övernattningar.

Till startsidan för Visit Östergötland

En del av Region Östergötland

Visit Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier