visit-ostergotland

Besöksnäringens utveckling

De regionala turismorganisationerna i Östra Mellansverige och Gävleborg tar årligen fram en rapport med indikatorer som visar besöksnäringens utveckling i syfte att lyfta besöksnäringens betydelse för den regionala ekonomin.

2023 års indikatorrapport

Årets rapport visar på den regionala besöksnäringen i Östergötlands utvecklingen sedan år 2010. Nedan lyfts de huvudsakliga resultaten för Östergötland fram.

Snabbt växande besöksnäring i Östergötland

Besöksnäringen i Östergötland uppvisar en stark utveckling de senaste åren. Antalet sysselsatta har vuxit med nära 43 procent sedan 2010 och regionen har störst antal sysselsatta inom besöksnäringen i Östra Mellansverige.

Årets rapport visar på en återhämtning efter pandemins påverkan. Antalet nystartade företag ökar och ligger på en av de högsta nivåerna i Östra Mellansverige och andelen konkurser ligger lägre än genomsnittet i regionen.

Samtidigt är länet inte tillbaka nivåerna före pandemin när det gäller antalet arbetsställen och antal sysselsatta inom besöksnäringen.

Fler gästnätter än före pandemin

Östergötland nådde under förra året över 2 miljoner gästnätter – vilket är den högsta nivån under de senaste tio åren. Sedan 2010 har antalet stigit med 41 procent, och är idag högre än före pandemiåren.

Östergötland har den högsta andel utländska gästnätter av länen i Östra Mellansverige, och har haft den snabbaste återhämtningen av andelen utländska gästnätter sedan dippen 2020.

Antalet boendeanläggningar har varit oförändrat de senaste åren, vilket indikerar en högre beläggning på de befintliga anläggningarna. Rapporten visar också på stigande logiintäkter och en ökning i besöksnäringsföretagens nettoomsättning.

Besöksnäringens bidrag till den regionala ekonomin

Besöksnäringens bidrag till den regionala ekonomin har stigit sedan 2010, och rapporten visar en tydlig återhämtning efter pandemin. Näringens bidrag är idag större än tidigare år och bidraget till det samlade värdeskapandet är högst bland länen i Östra Mellansverige. Även nettobidraget till skattekraften är idag högre än före pandemin.

Sammantaget visar rapporten på en stark utveckling för regionens besöksnäring med en tydlig återhämtning efter pandemin. Östergötland visar på stigande sysselsättning och ett positivt företagsklimat. Tillväxten har i sin tur inneburit att bidraget till ekonomin vuxit.


Regionalt forum för turismanalys är ett samarbete mellan de regionala turismorganisationerna i Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län. Syftet är att genom nätverket lyfta och utveckla statistik- och analysfrågor i de medverkande länen och hos dess kommuner.

Till startsidan för Visit Östergötland

En del av Region Östergötland

Visit Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier