visit-ostergotland

Besöksnäringsbarometer

Besöksnäringsbarometern är en årlig mätning som genomförs av de regionala turismorganisationerna inom Östra Mellansverige (ÖMS). Målgruppen är regionens besöksnäring och syftet är att lyfta besöksnäringens betydelse, behov och förväntningar kommande år.

Resultatet Besöksnäringsbarometern

Aktörerna som svarade på enkäten mot slutet av 2023 hade bakom sig ett år av stor osäkerhet i omvärlden, inflation och höjd styrränta och ökade omkostnader för el och bränsle, matvaror och övriga inköp. ​

Det var även ett år då den svaga kronan lockade fler utländska gäster till Sverige än tidigare. Under 2023 noterades totalt 68,5 miljoner gästnätter, vilket är en ökning med 1,1 procent från 2022. Störst är ökningen bland utländska gästnätter (+11 %). Danmark, Finland och Tyskland stod för den största ökningen. ​

Svenska hushåll har fått ökade kostnader vilket antagligen bidrar till minskning i svenska gästnätter (-2%) då mindre pengar som följd spenderas på resor och nöjen. ​Sommarens senare halva kännetecknades av dåligt väder vilket gjorde att de destinationer som kunde erbjuda inomhusaktiviteter omsatte mer än de verksamheter som är mer väderberoende.

Barometern visar att privatresenären, både nationella och internationella, är den viktigaste målgruppen för de östgötska aktörerna och 40% av dem tror att både deras inhemska besökare samt från andra länder kommer att öka i antal under 2024.

Ökade kostnader för energi och råvaror anges vara det största hindret för tillväxt följt av brist på kapital för nödvändiga investeringar samt brist på egen tid. De stöd aktörerna anser sig ha störst behov av under 2024 är förutom olika typer av finansiella stöd även affärsutveckling, utbildningsinsatser inom hållbarhet, digitalisering och marknadsföring.

Se aktuella stöd för företag kopplat till de identifierade utmaningarna

Ta del av kunskapshöjande insatser som efterfrågas i barometern

Om undersökningen

Besöksnäringsbarometern tas fram av de regionala turismorganisationerna inom Östra Mellansverige och Gävleborg i syfte att:

  • Främja det strategiska ledarskapet och bidra till effektivt utförande av gemensamma insatser
  • Ett förbättrat erbjudande till besöksnäringen​
  • En starkare röst i besöksnäringssverige​
  • En struktur för att lära av varandra, stärka rollen som främjare

Årets besöksnäringsbarometer riktade sig till turismverksamheter i Östra Mellansverige och genomfördes anonymt i slutet av 2023. I hela Östergötland var det drygt 100 företag som svarade, samt 47 icke-kommersiella aktörer. Det finns idag drygt 1500 registrerade företag inom besöksnäringen i Östergötland.

Undersökningen ska ses som en temperaturmätning, respondenterna är många men ska inte ses som representativt för näringen som helhet. Däremot är svaren den giltiga för de nära 500 företag som svarat, och ger en indikation om vilka utmaningar och frågor som dessa företag står inför. Detta blir en bas för prioritering av kommande insatser från Region Östergötland tillsammans med främjarsystemet.

Årets och förra årets resultat finns från samtliga medverkande regioner presenterade på en interaktiv websida så att du som användare kan filtrera på region, typ av verksamhet etc.

Till startsidan för Visit Östergötland

En del av Region Östergötland

Visit Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier