visit-ostergotland

Besöksnäringsbarometer

Besöksnäringsbarometern är en årlig mätning som genomförs av de regionala turismorganisationerna inom Östra Mellansverige. Målgruppen är regionens besöksnäring och syftet är att lyfta besöksnäringens betydelse, behov och förväntningar kommande år.

Resultatet Besöksnäringsbarometern

Den nyligen genomförda besöksnäringsbarometern inför 2023 visar på en bransch med stor framtidstro. Efter år av pandemi, följt av krig och höga elpriser skulle man kunna tro att besöksnäringsföretagen skulle vara försiktiga i sina planer för framtiden, men resultatet visar på motsatsen.

Mer än 20% av företagen tror att de kommer öka antalet anställda jämfört med 12% som tror på en minskning, mer än 28% av företagen ser att de kommer öka sin omsättning och 20% kommer öka investeringarna under 2023. Barometern visar även att privatresenären, både nationella och internationella, är den viktigaste målgruppen för de östgötska aktörerna och en tredjedel av respondenterna tror att deras besökare kommer att öka i antal under året. Ökade kostnader för energi och råvaror anges vara det största hindret för tillväxt följt av brist på kapital för nödvändiga investeringar samt brist på personal med rätt kompetens.

Företagen anger även att det främjarsystem som finns i Östergötland inom ESBR (där regionen, ALMI, kommuner, teknikparker och andra aktörer är med) är väldigt viktigt och nyttjas av 22% av de tillfrågade företagen. Om man bara ser på företagen på landsbygden är denna siffra ännu högre, 37%. De stöd de anser sig ha behov av under 2023 är förutom olika typer av finansiella stöd även affärsutveckling, utbildningsinsatser och olika sätt att möta nya målgrupper och säsonger. Detta blir en bas för prioritering av kommande insatser från Region Östergötland tillsammans med främjarsystemet.

Om undersökningen

Syftet med undersökningen är att lyfta besöksnäringens betydelse, behov och förväntningar inför kommande år. Årets besöksnäringsbarometer riktade sig till turismverksamheter i Östra Mellansverige och genomfördes anonymt i slutet av 2022. I hela Östergötland var det drygt 100 företag som svarade, samt 47 icke-kommersiella aktörer. Det finns idag drygt 1500 registrerade företag inom besöksnäringen i Östergötland.

Från och med i år finns barometerns resultat från samtliga medverkande regioner presenterade på en interaktiv websida så att du som användare kan filtrera på region, typ av verksamhet etc.

Till startsidan för Visit Östergötland

En del av Region Östergötland

Visit Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier