visit-ostergotland

Säker digitalisering i besöksnäringen

I en bransch som besöksnäringen där alltmer av verksamheterna digitaliseras tillkommer ett behov av att ha kunskap kring den digitala säkerheten och de risker och hot som finns

Rapport och lathund

Nu finns en rapport med utmaningar med digitaliseringen, som besöksnäringsföretag i Östergötland genom intervjuer identifierat, samt en lathund som beskriver olika typer av risker och vad man kan göra för att minimera dem. Rapporten och lathunden har tagits fram av Linköpings Science Park med stöd från Region Östergötland.

I en bransch som besöksnäringen där alltmer av verksamheterna digitaliseras tillkommer ett behov av att ha kunskap kring den digitala säkerheten och de risker och hot som finns. Besöksnäringen digitaliseras allt mer med nätverk, hemsidor och digitala boknings- och kassasystem. Detta dels för att minska det administrativa arbetet och få smidigare, effektivare verksamheter, dels för att öka marknadsföringen av företaget och bredda erbjudandet till kunder. Med digitaliseringen introduceras dock även risker och hot vilka kan leda till att verksamheterna kan skadas exempelvis om data läcker ut eller system ligger nere vilket kan medföra att också verksamheten tillfälligt inte kan bedrivas.

Till startsidan för Visit Östergötland

En del av Region Östergötland

Visit Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier