visit-ostergotland

Historien om Sveriges Östergötland

Historien om Sverige Gamla Linköping

SVT:s stora satsning Historien om Sverige är en berättelsen om vårt land - från istiden till våra dagar. I tio delar och med hjälp av 300 experter får vi se rekonstruktioner av viktiga händelser och skeenden i vårt land och Östergötland har en självklar del.

Har du sett Historien om Sverige? Då har du sett att vi flera gånger får ta del av Östergötlands del i den svenska historien och den är inte obetydlig. Kanske kan det inspirera till utflykter i vårt landskap.

Avsnitt 1 - Om Stenåldern

Redan i det första avsnittet landar vi i Östergötland. Det är 7 700 år gamla fynd man hittat i en igenvuxen sjö strax om Motala som får ta plats i programmet. De visar en kuslig ritual där man satt kranium på pålar, något arkeologerna tror är ett resultat av att man efter klimatförändringar och svåra tider vill skapa en balans mellan landskap och människa. Man tror också att Motala ström varit en viktigt knutpunkt i vårt land vid denna tid.

Men även Linköping får besök i första avsnittet och närmare bestämt Bergsrondellen. För när den skulle byggas i början på 50-talet gjordes ett unikt fynd. Här hittade man nämligen en Stenåldersgrav innehållandes kvarlevorna från ett ungt par, ett spädbarn och en hund. I graven har de fått med sig unika gåvor som visar att en ny kultur är etablerad - Stridsyxekulturen. Intill kvinnan hittade man också en trollpåse som visar att hon var en medicinkvinna och spiralerna i koppar som ligger intill ger oss också ett tydligt tecken på att Stenåldern snart är förbi och vi går in i en ny tid.

Fynden som gjordes i Bergsrondellen visas på Östergötlands museum och är väl värt ett besök.

Avsnitt 2 - Om Metallernas tid

Under Bronsåldern och Järnåldern som behandlas i avsnitt två görs ett nedslag på Smörkullen i Östergötland. På ett Järnåldersgravfällt har man nämligen hittat flera kranium. Ett av dem från en kvinna som visar på avancerad kirurgi i form av trepanering. Man ser det genom hål i kraniet och man ser också att själva operationen har gått bra, för både kvinnan och de övriga vars kranium man hittat har levt länge efter själva ingreppet

Avsnitt 4 - Gud ger och Gud tar

I avsnitt fyra är vi framme på 1100 - 1300-talet. Alvastra får besök när vi nu konstaterar att klostren bidrar till att vi från och med nu kan börja följa Sveriges historia i text. Fynd vid Alvastra kloster i form av bläckorn och skrivdon visar på det inte minst. Och i Alvastra befinner sig också Den Heliga Birgitta 1344 när hon jordfäster sin man och de första uppenbarelserna nedtecknas.

Östergötlands eget helgon konstateras vara en av de svenskar som har haft absolut mest inflytande i världen och självklart får även Klosterkyrkan i Vadstena besök i detta avsnitt.

Avsnitt 5 - Kampen om tronen

Även om Östergötland inte får fysiskt besök i avsnitt fem finns det spår av Östergötland som den uppmärksamme tittaren kan ana. Avsnittet handlar i mångt och mycket om Kalmarunionen och kvinnan bakom den är ju Drottning Margareta. Det är även hon som år 1400 ger Vadstena sina stadsprivilegier.

Men rent fysiskt är det Vadstena slott som i detta avsnitt får gestalta en plats som inte längre finns - Slottet Tre Kronor. I den del av avsnittet där Gustav Vasas barn tar farväl av sin far vid kistan befinner de sig faktiskt i Bröllopssalen på Vadstena slott.

Och Vadstena slott kommer att återkomma redan i nästa avsnitt... Men det pratar vi mer om då.

Avsnitt 6 - Stormakten Sverige

I avsnitt sex är vi återigen rent fysiskt tillbaka till historiens Östergötland. Året är 1596 och platsen Örtomta kyrka strax öster om LInköping. Här får vi stifta närmare bekantskap med drängen Lasse som ska ha gjort inte mindre än tre kvinnor gravida samtidigt.

Detta sågs inte med blida ögon av ärkebiskop Abrahamus Angermannus. Ärkebiskopen gjorde det han tyckte var det enda rätta och tvingade helt enkelt Lasse att gifta sig med dem alla tre.

Artikeln uppdateras löpande under seriens gång.

Avsnitt 9 - Folket tar makten

I avsnitt nio är vi åter tillbaka i Östergötland. Det börjar med att när den nya tekniken fotografering benämns är det bland annat med ett fotografi från Wallbergs bokhandel i Norrköping som grundades 1852 och där själva förevigandet med den nya tekniken skedde 1853. Fotot finns idag på Östergötlands museum.

Under denna tid grundas även arbetarrörelsen och många av dessa scener är inspelade i Gamla Linköping. Du kan känna igen dig bland annat i Kopparslagaregränd.

Nästa plats från Östergötland är Löfstad slott som fick agera inspelningsplats för scenerna om när kvinnorörelsen växte sig starkare i Sverige.

Till startsidan för Visit Östergötland

En del av Region Östergötland

Visit Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier