visit-ostergotland

Attraktivitetsmätning

Fasadbild Arbetets museum

Under hösten genomfördes en undersökning för både besökare och invånare i syfte att undersöka vad svenskarna förknippar med Östergötland, hur reklam från Östergötland har mottagits och hur invånarna själva upplever turismen på sin plats.

Under hösten genomfördes en undersökning för både besökare och invånare i syfte att undersöka vad svenskarna förknippar med Östergötland, hur reklam från Östergötland har mottagits och hur invånarna själva upplever turismen på sin plats.

2022 års mätning visar att av de respondenter som är bosatta i eller har fritidshus i Östergötland är 58 procent positiva till turismen. De svarande som bor i turisttäta områden, som till exempel längs kusten och längs Vättern, är extra positiva till besökare då de anser att det berikar näringslivet, livar upp samt skapar fler förutsättningar för aktiviteter och evenemang.

En majoritet av respondenterna (55 procent) har nyligen sett reklam för Östergötland och hälften av dem svarar att reklamen fick dem att vilja besöka Östergötland. Topp fem av besöksmål som de flesta förknippar med Östergötland är Kolmården, Linköping, kulturella och historiska platser, platser nära Vättern samt Göta kanal.

– Regionen har över lag hängivna och återkommande besökare. 99 procent av de som besökt Östergötland under de senaste två åren svarar att de skulle kunna tänka sig besöka regionen igen och 72 procent av respondenterna från andra delar av Sverige har svarat att de besöker Östergötland minst en gång om året, säger Emil Selse, projektledare besöksnäring i Region Östergötland.

Resultatet från undersökningen kommer att användas som måluppföljning för ett av tre delmål i Östergötlands besöksnäringsstrategi: stärka Östergötlands attraktivitet som en plats att besöka, bo och verka på året runt. Indikatorer som kommer att mätas och följas upp för invånare och besökare är:

  • Invånarnas syn på besöksnäringen och om man anser att man gynnas av den.
  • Hur reklamen påverkar potentiella besökares vilja att besöka Östergötland.
  • Andelen återkommande besökare.

Fakta om uppdraget och undersökningen

Undersökningen genomfördes av Parlametric AB och resultatet baseras i första hand på öppna svarsalternativ där respondenterna svarar på frågorna med fritext till skillnad mot mer traditionella mätningar där ett urval av svarsalternativ är fördefinierade. Av de 1.604 svarande är cirka hälften (849) bosatta i Östergötland och hälften (755) potentiella nya och återkommande besökare.

Det övergripande målet för Östergötlands besöksnäringsstrategi är att fokusera Region Östergötlands arbete så att det stärker hela Östergötlands besöksnäring och ökar regionens attraktivitet. De tre delmålen fokuserar på att öka antal övernattande besökare september till maj, ökad lönsamhet för besöksnäringens aktörer samt att stärka Östergötlands attraktivitet som en plats att besöka, bo och verka på året runt. Resultatet från undersökningen kommer att användas som måluppföljning för ett av tre delmålen: stärka Östergötlands attraktivitet som en plats att besöka, bo och verka på året runt.

Undersökningens urval har bestått av respondenter som är bosatta i eller i närheten av Östergötland. Insamlingen har skett med hjälp av onlinepaneler, inlägg via Region Östergötland och samarbetspartners digitala kanaler samt mejlutskick. Svarsinsamlingen pågick från och med 5 september till och med 12 oktober 2022.

Till startsidan för Visit Östergötland

En del av Region Östergötland

Visit Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier