visit-ostergotland

Stora Turismpriset 2022

Naturlogi blir Östergötlands kandidat till Stora Turismpriset 2022.

Systrarna som driver Naturlogi besitter en riktig kunskapsskatt inom naturturism och hållbar besöksnäring och har det senaste året mottagit pris som Årets Nytänkare under Visit Linköpings besöksnäringsdag samt gått till final i Visit Swedens samarbete med 360° Eat Guide under kategorin 360° Experience, där måltidsupplevelser är i fokus. Nu är de Östergötlands nominerade till Stora Turismpriset.

Naturlogi drivs av systrarna Josefine och Linnea på den gemensamma familjegården Kojtet utanför Linköping och har sedan starten 2020 blivit en av de mest kända ”up-and-coming”- aktörerna inom svensk naturturism. Deras verksamhet med ”skogsrum”, naturcamping och spännande koncept som exempelvis Forest, Food & Fire, där gästerna lagar mat över öppen eld, lockar årligen besökare till regionen och de är ett lysande exempel på verksamheter som värnar om platsen de verkar på och bedriver hållbar turism ”på riktigt”.

Att värna om skogen och att driva Naturlogi i harmoni med den är grunden som systrarna står på och de tar inte emot mer gäster än vad skogen klarar av. Verksamheten bedrivs utifrån förutsättningen att den ska vara hållbar för skogen, för gården och för dem som personer. Målet är att varje gäst ska få en upplevelse att minnas för livet och för det är de en stolthet för hela regionen och en given östgötakandidat till Stora Turismpriset, som varje år delas ut av Tillväxtverket i egenskap av huvudman för Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism.

Tävlingen går till så att varje län, via den regionala turismorganisationen, nominerar ett företag eller annan organisation som på ett nytänkande och innovativt sätt bidragit till utveckling av besöksnäringen. För att utse Östergötlands kandidat har Region Östergötland/Visit Östergötland tagit hjälp av kommunernas turismansvariga och flera fina initiativ har kommit in. En jury bestående av strateger och politiker har sedan utsett en vinnare från Östergötland. Bakom Naturlogis nominering från Linköpings kommun står Jörgen Nilsson, ansvarig besöksnäring på Visit Linköping.

- Det finns många småskaliga aktörer inom svensk besöksnäring som är duktiga. Men Naturlogi är verkligen något extra och en förebild för alla aktörer inom besöksnäringen när det gäller ekologisk hållbarhet. Man "bygger där man står" och förmedlar en fantastisk närodlad upplevelse till gäster från när och fjärran. Allt i symbios med natur, välmående och framtidsfokus, säger Jörgen Nilsson.

Huvudkriteriet för de nominerade är att pristagaren bidrar till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen. Övriga kriterium är Hållbarhetskriterium; att pristagaren utvecklar metodiskt och målmedvetet en hållbar verksamhet, samt Kunskapskriterium; att pristagaren utvecklar, sprider och delar nya färdigheter och kunskaper för att stärka besöksnäringen.

Naturlogi uppfyller samtliga kriterier och har under pandemin vuxit fram som en ny stark och hållbar besöksanledning i Östergötland. Företaget har bidragit till att sänka tröskeln för besökare att ta sig ut i naturen, fler övernattningsmöjligheter har skapats och säsongen har förlängts med vinterkonceptet Forest, Food & Fire. Deras ”skogsrum” erbjuder avskilt boende i symbios med naturen där de unika stugorna till stor del är byggda av virke från träd som tagits ner på grund av angrepp av granbarkborre. Träden som använts för att bygga upp Naturlogi är alltså sådana träd som de ändå varit tvungna att ta ner.

Systrarna som driver Naturlogi besitter en riktig kunskapsskatt inom naturturism och hållbar besöksnäring och har det senaste året mottagit pris som Årets Nytänkare under Visit Linköpings besöksnäringsdag samt gått till final i Visit Swedens samarbete med 360° Eat Guide under kategorin 360° Experience, där måltidsupplevelser är i fokus.

- Det starka engagemanget för naturen och hållbar besöksnäring hos de drivna entreprenörerna är verkligen ett föredöme för andra och vi hoppas att även andra aktörer blir inspirerade av denna nominering. Man behöver inte vara en jättestor aktör för att bidra till att sätta Östergötland på kartan över Sveriges bästa naturupplevelser, säger Eva Andersson (S), ordförande i Regionutvecklingsnämnden, Region Östergötland, som varit med i juryn.

De nominerade aktörerna får 10.000 kr var som ska användas för kunskapsfrämjande insatser inom organisationen. Vinnaren, som utses i samband med konferensen Besöksnäringen på agendan den 30 november i Stockholm, belönas med 100.000 kr.

Senaste årens nominerade från Östergötland

2021 Vadstena Klosterhotell

2020 Kolmården

2019 Flygvapenmuseum

2018 Rimforsa Strand

Till startsidan för Visit Östergötland

En del av Region Östergötland

Visit Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier