Mätning av besöksstatistik

Just nu genomför vi en undersökning kring besökande i områdena Fyruddens hamn, Stocklycke och Naturum Tåkern med hjälp av wifi under perioden juni 2021 till augusti 2022. Mätningen syftar till att kunna planera verksamheter, aktiviteter transporter och infrastruktur mer effektivt och därmed kunna erbjuda en bättre upplevelse för besökare och boende. Endast anonymiserad data analyseras. Om du ändå inte vill vara del av analysen kan du stänga av wifi på din telefon.

Hur fungerar det?
Alla mobila enheter pratar alltid med nätet via diverse signaler, det är en förutsättning för en fungerande internetuppkoppling. Mätningen omfattar den som har wifi aktiverat på sin mobila enhet i närområdet. Den data som samlas in anonymiseras direkt per automatik innan analys (även den så kallade MAC-adressen som heller inte lagras) och kan aldrig ledas tillbaka till en enskild individ. Det enda som analyseras är strömmar av grupper och rörelsemönster. Det finns inte någon praktisk möjlighet för oss att ge dig tillgång till, rätta eller radera personuppgifter, då vi inte sparar några personuppgifter.

Kontakt
Om du har några frågor angående personuppgiftsbehandling får du gärna kontakta oss på: emil.selse@regionostergotland.se