visit-ostergotland

Kunskapsbank Crisitivity

För dig som driver anläggning för möten och konferenser

Framtidens möten

Crisitivity är ett projekt för framtidens hållbara mötesbransch och drivs av Tourism in Skåne. För projektet finns en kunskapsbank som är öppen för alla anläggningar inom mötesbranschen där det regelbundet presenteras bland annat framtidsspaningar och rapporter.

Analys och rapporter

En stor del i projektet Crisitivity rör analyser, trender och kunskapsdelning. I kunskapsbanken kan du hålla dig uppdaterad och ta del av guider, webinar och nyhetsbrev med spaningar.

De två analysområden som vi tittar närmare på är cirkularitet och förändrat kundbeetende. Fyra olika rapporter kommer besvara frågor av slaget:

  • Vad är värdet med det fysiska mötet?
  • När är det viktigt att mötet sker på plats?
  • Hur förändras synen på möten, affärsresor, konferenser?
  • Hur kan cirkulära affärsmodeller för mötesbranschen se ut?
  • Vilka möjligheter och hinder finns?
  • Vilka områden är det viktigast att arbeta med från ett hållbarhetsperspektiv?

Syftet med rapporterna är att skapa en bättre förståelse för framtidens förutsättningar och släcka kunskapstörsten. Underlaget kommer även användas i övriga aktiviteter i Crisitivity och paketeras till kunskapspaket i kunskapsbanken.

Till startsidan för Visit Östergötland

En del av Region Östergötland

Visit Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier