visit-ostergotland

Rekord för antalet övernattningar i regionen

Hotellreception

Antalet gästnätter på kommersiella turistboenden uppgick till omkring en miljon i Östergötland under juni, juli och augusti. Det visar ny statistik från Tillväxtverket.

Den nationella inkvarteringsstatistiken publiceras varje månad av Tillväxtverket och den redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser i Sverige. Dessa siffror används som en av flera indikatorer för att visa på hur besöksnäringen mår i regionen, mätetal som följs upp varje månad och ligger som grund för insatser planerade av Region Östergötland.

Även om ett utav målen i Region Östergötlands uppdaterade besöksstrategi ska bidra till att prioriterar insatser som syftar till att öka beläggningen under perioden september-maj är vi självklart väldigt glada för detta resultat. Mycket arbete ligger bakom dessa siffror och regionens aktörer och destinationer gör ett fantastiskt jobb, säger Hanna Nord, strateg besöksnäring på Region Östergötland.

Det övergripande målet för besöksnäringsstrategin är att fokusera Region Östergötlands arbete så att det stärker hela Östergötlands besöksnäring och ökar regionens attraktivitet. De tre delmålen fokuserar på att öka antal övernattande besökare september till maj, ökad lönsamhet för besöksnäringens aktörer samt att stärka Östergötlands attraktivitet som en plats att besöka, bo och verka på året runt.

Att de internationella gästerna har återvänt har bidragit till ökningen som visar det största antalet besökare någonsin i regionen, över 1 miljon besökare fördelat under juni, juli och augusti. Sammanlagt stod de utländska turisterna denna sommar för ungefär en femtedel av gästnätterna i Östergötland. Flest gästnätter stod besökare från Tyskland, Norge och Nederländerna för.

- Det är som sagt glädjande nyheter att sommarsäsongen gått bra, vilket kommer att vara extra viktigt för de verksamheter som även har öppet året om. Dessa verksamheter går en tuff höst till mötes med utmaningar som kompetensbrist och de skenande el- och bränslepriserna vilket kan bidra till minskat resande för både affärs- och fritidsresenärerna samt konferensdeltagare, fortsätter Hanna Nord.

Även perioden januari-maj 2022 slog rekord i antalet besökare till Östergötland. En ökning på 9% mot tidigare rekordet som sattes 2019.

Nationell inkvarteringsstatistik

Tillväxtverket är ansvarig för inkvarteringsstatistiken som är en del av Sveriges officiella statistik. Den redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser i Sverige. Inkvarteringsstatistiken produceras på Tillväxtverket med SCB som underleverantör.

Till startsidan för Visit Östergötland

En del av Region Östergötland

Visit Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier