Tillgänglighet för www.visitostergotland.se

Region Östergötland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.visitostergotland.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi arbetar för att åtgärda de bristerna. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.visitostergotland.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på följande sätt:

 • skicka e-post till info@visitostergotland.se
 • ring 010-103653

Svarstiden är normalt 5-14 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenligt med lagkraven

 • På startsidan finns ett bildspel som spelar upp nästa bild automatiskt, utan möjlighet att stänga av det. Det kan upplevas som störande för vissa användare. Detta kommer att åtgärdas senast 31 dec 2020.
 • Användare med begränsad rörelseförmåga kan få svårigheter med att navigera manuellt i en av funktionerna för bildspel. Klickytan är liten och det finns ett bildspel som även erbjuder navigation med pilar som är lättare att träffa. Detta kommer att åtgärdas senast 31 dec 2020.
 • Frekvent användning av "läs mer" som kan försvåra för användare med kognitiv nedsättning att tolka innehållet korrekt och även användare som använder skärmläsare. Knapparna saknar label-attribut som ska hjälpa användare att ytterligare förstå länkens innehåll. Detta kommer att åtgärdas senast 1 april 2021.
 • Markören vid tangentbordsfokus har låg kontrast och över lag otydlig. Användare med nedsatt syn kan få svårigheter att orientera sig och lokalisera markören. Detta kommer att åtgärdas senast 1 april 2021.
 • När man förstorar texten (ej zoomning) eller ökar teckenavståndet visas inte innehållet korrekt och det påverkar användare med nedsatt syn som är i behov av att förstora textinnehåll på sidan. Detta kommer att åtgärdas senast 1 april 2021.
 • Det förekommer länkar i brödtext som inte är understrukna och därför svåra att se för personer med nedsatt färgseende eller nedsatt syn. Detta kommer att åtgärdas senast 1 april 2021.
 • Bilder på webbplatsen saknar ALT-text, vilket försvårar för användare utan syn med skärmläsare att förstå innehållet på en bild. Detta kommer att åtgärdas senast 1 april 2021.
 • På videoklipp saknas det alternativ i form av textad version, transkriberat innehåll, syntolkning. Användare med nedsatt eller utan hörsel, samt med nedsatt eller ingen syn kan inte fullständigt ta del av innehållet genom tillgängliga alternativ. Detta kommer att åtgärdas senast 1 april 2021.

Innehåll som delvis inte uppfyller lagkraven

 • Det går inte att ångra påbörjat klick med pekdon (onmousedown) i sökrutans utfällda läge. Rutan fälls ut vid klick och klickar man och sedan drar bort musen i utfällt läge, fälls sökrutan in ändå. Gäller endast Chrome. Detta kommer att åtgärdas senast 1 april 2021.
 • Vissa delar av webbplatsen benämns inte på samma sätt vilket kan upplevas rubba struktur och sammanhang för användare med kognitiv nedsättning. Det gäller sidor från evenemang. Detta kommer att åtgärdas senast 1 april 2021.

Tekniska hjälpmedel

 • Innehåll som tolkas av tekniska hjälpmedel är inte utvärderat, men kommer att utvärderas av vår leverantör av webbplatsen i höst. Därefter kommer eventuella brister att uppdateras här.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Videoklipp som publicerats innan 23:e september textas, transkriberas eller syntolkas inte.

Dokument, såsom PDF och Worddokument publicerade innan 23 september 2018 är inte tillgängliga.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en manuell självskattning av webbplatsens tillgänglighet.

Senaste bedömningen gjordes den 29 juni 2020.

Redogörelsen uppdaterades den 23 september 2020.