Fiske

I skärgården råder fritt fiske med handredskap som är utrustat med lina och krok, samt kast- och metspön. Fiske från båt är endast tillåtet om båten ligger stilla. Observera att förbudet även gäller vattenområdet intill 100 m från stranden. Det är också förbjudet att fiska inom 100 m från fiskodlingskassar och fasta redskap markerade med ståndare med gult kryss i topp. 

I skärgården finns bl a gädda, aborre, strömming, torsk, gös men även lax och sik. I ett flertal av kommunens insjöar har fiskevårdsområdesföreningar bildats. I nedanstående sjöar finns möjlighet att lösa fiskekort. I Yxningen, Vindommen och Strolången går det även att lösa fiskekort via internet.

Fiskemöjligheter i sjöarna runt Valdemarsvik


Sjö  Fisk Pris   Säljplats fiskekort
Grävsjön  Aborre, gädda, gös  150:-/år Lars Persson, 
0120-420 32
Rånen  Aborre, gädda, gös    
Storsjön, Ukna  Aborre, gädda  100:-/5 veckor
 25:-/dag
Einars Kiosk Eftr, Edsbruk
0493-701 14
Strolången  Aborre, gädda 200:-/år/fam
50:-/vecka
20:-/dag
120:-/år/pers
30:-/vecka
10:-/dag
 

Söderköpings Turistbyrå
0121-181 60

Valdemarsviks Turistbyrå
0123-122 00

 
 
 
 
Tjen  

Aborre, gädda, gös 
Svårt att fiska från land men bra fiske i sjön

 

200:-/år/fam
100:-/vecka 
40:-/dag 
Trolling: avgift x 2 
Angelkort: 
20:-/dag/per

 

Familjen Emanuelsson
070-348 98 87 
Dagmar Karlsson, Djulplan
0121-320 25 
Karin Ottosson
0121-320 14

 
 
 
 
Vindommen  Aborre, gädda, gös, ål, sutare, sarv, braxen, rudor. 
Bra sportfiske.
 400:-/år
100:-/vecka  
50:-/dag 
Trolling: 700:-/år
100:-/dag
Dragfiske med motor, max 2 spön eller 1 spö/fiskekort.
(Trollingkort säljs endast av Erland Svensson) 
Samtliga kort gäller för familj, dvs man, kvinna och barn under 16 år.
I begreppet handred-
skapsfiske inkl även sk dragrodd. Max 2 spön eller 1 spö/fiskekort.
 

Valdemarsviks Turistbyrå
0123-122 00

ICA Sten Carlsson, Skedshult
0493-720 04 
Falerums Bil o Mekaniska
0120-200 35 
Erland Svensson, Solvestad
0120-411 03 
Ukna Diversehandel
0493-500 64

 
 
 
 

Yxningen

 

 

 

Aborre, gädda, mört, röding, lake, ål, sik, sportfiske, lax 

Sjösättningsramp finns i Yxnerum och Yxningens camping.

 

 

Fiskekort

500:-/år  
50:-/dag

Årskortet gäller 1 år från och med inköpsdatum


Trollingkort
1000:-/år
200:-/dag
Årskortet gäller 1 år från och med inköpsdatum


Kartor finns på OKQ8 och hos Yxningens Camping

 


Shellmacken Åtvidaberg, Q8 Ringarum,

ICA Gusum,
Yxningens camping

Hultins Linköping, Öhammars Linköping,
Sjöberga lanthandel Holmbo, samt www.ifiske.se

 
 
 
 
Ämten  Sportfiske   Falerums Bil o Mekaniska
0120-200 35
 
 
 
 
Öjsjön  Sportfiske   Falerums Bil o Mekaniska
0120-200 35