Fiske

I skärgården råder fritt fiske med handredskap som är utrustat med lina och krok, samt kast- och metspön. Fiske från båt är endast tillåtet om båten ligger stilla. Observera att förbudet även gäller vattenområdet intill 100 m från stranden. Det är också förbjudet att fiska inom 100 m från fiskodlingskassar och fasta redskap markerade med ståndare med gult kryss i topp. 

I skärgården finns bl a gädda, abborre, strömming, torsk, gös men även lax och sik. I ett flertal av kommunens insjöar har fiskevårdsområdesföreningar bildats. I nedanstående sjöar finns möjlighet att lösa fiskekort. I Yxningen, Vindommen, Tjen och Strolången går det även att lösa fiskekort via internet, www.ifiske.se

Fiskemöjligheter i sjöarna runt Valdemarsvik


Sjö  Fisk Pris   Säljplats fiskekort
 

 

 

 
Grävsjön Abborre, gädda  

300:-/år

40:-/dag

 Marita Persson, 
0120-420 32
Storsjön, Ukna  Abborre, gädda  100:-/5 veckor
 25:-/dag

Rumma Jakt, Fiske & Naturupplevelser

076-83 29 662

Strolången  Abborre, gädda

210:-/år/fam
130:-/år/per
60:-/månad
20:-/dag

 

www.ifiske.se

 

 
 
 
 
Tjen  

Abborre, gädda, gös 
Svårt att fiska från land men bra fiske i sjön

 

200:-/år/fam
100:-/vecka 
40:-/dag 
Trolling: avgift x 2 
Angelkort: 
20:-/dag/per

 

Familjen Emanuelsson
070-348 98 87 


Dagmar Karlsson, Djulplan
0121-320 25 


Karin Ottosson
0121-320 14

www.ifiske.se

 
 
 
 
Vindommen Abborre, gädda, gös, sutare, sarv, braxen, rudor. 
Bra sportfiske.

555:-/år
280:-/vecka  
80:-/dag 
Trolling: 700:-/år
Trolling 100:-/dag
Dragfiske med motor, max 2 spön eller 1 spö/fiskekort.
(Trollingkort säljs endast av Erland Svensson) 
Samtliga kort gäller för familj, dvs man, kvinna och barn under 16 år.
I begreppet handredskapsfiske inkl även sk dragrodd.

Max 2 spön eller 1 spö/fiskekort.

 

Valdemarsviks Turistbyrå
0123-122 00

ICA Nära Sjöberga lanthandel             

0120-400 83

Rumma Jakt, Fiske & Naturupplevelser

076-832 96 62


Ukna Diversehandel                          

0493-500 64 (säljer även kort till Fullbosjön)

www.ifiske.se

 
 
 
 

Yxningen

 

 

 

Abborre, gädda, mört, röding, lake, ål, sik, sportfiske, lax 

Sjösättningsramp finns i Yxnerum och Yxningens camping.

 

 

Fiskekort

500:-/år                                                       
250:-/vecka  
80:-/dag

Årskortet gäller 1 år från och med inköpsdatum


Trollingkort
800:-/år
200:-/dag
Årskortet gäller 1 år från och med inköpsdatum


Kartor finns på OKQ8 och hos Yxningens Camping

 


Shell Åtvidaberg                               

0120-297 60

Ringarums bensinstation OKQ8        

0121-304 23  

ICA Nära Birgersson                         

0123-210 00

Yxningens camping                          

0123-202 58

Hultins Linköping                              

013-14 10 04


ICA Nära Sjöberga lanthandel           

0120-400 83

 

www.ifiske.se