Evenemang

Länsstyrelsen inbjuder till fältdag om naturvårdsbränning i Kvädöfjärdens naturreservat

Valdemarsvik

Torsdagen den 23/4 2020

Tid; 10.00-14.00 ca

Mötesplats; Kaffebrasa vid Ekuddens vindskydd, P-plats vid info-skyltarna

Program; Baggholmensbrännan från 2017, 2020 års planerade bränna Hässeldalen

Bakgrund; Länsstyrelsen jobbar sedan några år tillbaka med naturvårdsbränning som skötselmetod i olika naturreservat. Detta för att gynna de strukturer och arter som är beroende av elden som genom årtusenden danat våra skogar.

I spåren av de senaste extremsomrarna med höga temperaturer, långa torrperioder och stora brandkatastrofer växer kritiken mot naturvårdsbränningarna.

Vi vill bjuda in till ett möte för att visa hur vi jobbar, diskutera och ventilera alla frågeställningar kring naturvårdsbränning.

Var vänlig anmäl Ditt deltagande till Mikael Burgman 0730-266475 (Kaffe och lunch)

Varmt Välkomna!