Trädgårdsstaden

Vadstena kommuns översiktsplan beskriver ett område i anslutning till innerstaden som benämns ”trädgårdsstaden”. Bebyggelsen består huvudsakligen av äldre, fristående en- och tvåbostadshus byggda mellan slutet av 1800-talet och mitten av 1900-talet. Husen ligger i trädgårdar indragna från gatan på linje vid varandra. Trädgårdarna är här ett påtagligt och viktigt inslag i miljön, med gröna genomblickar in mellan husen.