Slottsträdgården

I den södra delen av Vadstena slottsområde anlades under 1500-talet en trädgård med såväl fruktträd som odlingar. Idag återstår bara Slottsparken.
Så här lyder beskrivningen till 1705 års stadskarta:
”En trädgård under slottet lydande, därest nu för tiden, är både unge och gamla fruktbärande träd tillfinnandes samt en hop gamla askträd utmed gångar och sidor planterade. Och dessutom nyttige kryddängar, samt vacker höväxt överallt, som trädgårdsmästaren allt sådant för ett visst avgående arrende till sin nytta bukar och där till trädgårdsstuga med andra nödiga hus hävdar.”