Klostrets trädgård

Vadstena klosterträdgård inrymmer de tre enheter som Birgitta föreskrev i sin klosterplan: fruktträdgården, krydd- och örtagården samt gräsgården. I gräsgården, som liknar en blomsteräng, lär nunnorna ha anammat Birgittas råd, att vandra ut och andas frisk luft.

Örtagårdens vänner sköter och levandegör idag Örtagården och välkomnar alltid nya medlemmar.

På våren blommar i fruktträdgården ett hav av den uppskattade klosterliljan.