Vuxen att lära

Klostren var humanitära fristäder och viktiga kulturhärdar i medeltidens Europa. I klostren bedrevs undervisning och forskning, och där fanns ofta stora bibliotek. Bevarade urkunder och böcker från Vadstena kloster ger en bild av ett aktivt bibliotek, med till viss del utåtriktad verksamhet, i det att man kommunicerar med andra boksamlingar genom lån sinsemellan och avskriftsbeställningar.

I äldre tider svarade kyrkan också för folkundervisningen, som förutom läs- och skrivundervisning omfattade främst katekesundervisning. De stora skolreformerna skapade utrymme för en fri folkbildning på en högre nivå som mötte delvis nya behov, exempelvis på folkhögskolor eller i form av studiecirkelverksamhet.

I Vadstena möts fortfarande vetgiriga, engagerade och kreativa människor som inspireras av historien för att skapa framtiden. Som vågar vända på perspektiven, utmana tron om hur allt ska vara och framförallt sig själva genom att lära sig något nytt. Att som vuxen investera tid i ny kunskap eller en praktisk färdighet beskrivs ofta som personligt utvecklande, särskilt när också sällskapet och miljön, som i Vadstena, inspirerar.

För den som har klassiska musikaliska talanger är Sång & Pianoakademin eller Vadstena Akademin det självklara valet. Andra föredrar det breda utbudet av kurser i hantverk, företagande, trädgård och kultur eller terminsformatet på Vadstena Folkhögskola med både allmänna och yrkesinriktade kurser. I studieförbundens utbud finns också en rad föreläsningar om allt mellan himmel och jord.

Läs mer: https://info.vadstena.se/studera/

 

Här hittar du kursutbud och studieförbund:

Läs mer om Bildningsförbundets kommunsammanställning här

Läs mer om Folkuniversitetet utbud här

Hitta kurser från Vuxenskolan här 

Läs mer om Sensus studieförund här 

Läs om Studiefrämjandet utbud här

Läs mer om ABF här 

Läs mer om stuideförbundet Bilda här 

Läs mer om stuideförbundet NBV här

Läs mer om stuideförbundet Kulturens här