Utsmyckning i stadsmiljön

Utsmyckning i stadsmiljön
Vadstena är av Arkitektupproret utsedd till en av Sveriges vackraste städer för sin välbevarade stadskärna med gränder och historiska hus. Trädgårdarna som skymtar mellan de små trähusen och parkerna är också viktiga inslag i miljön. Karaktären i gaturummet, bebyggelsen och miljön har bevarats genom århundraden. 

 

"Pan" av Conrad Carlman (1891-1945) pryder sin plats där Krabbegatan möter Strandpromenaden. En av många uppskattade utsmyckningar i stadsmiljön.