Skulpturparken

Artcamp – Folkparker i förändring

Ett projekt som kommer att stå färdigt 2021.