Gustav Vasa talar ur skägget - en utställning om makt

År 2021 är det 500 år sedan Gustav Vasa utsågs till riksföreståndare i Vadstena. Den 4 april 2020 öppnar utställningen Gustav Vasa talar ur skägget, en utställning om makt på Kalmar Slott. En utställning som nästa år kommer att visas på Vadstena Slott.

1520 landstiger Gustav Vasa på Stensö udde, strax söder om Kalmar Slott, efter att ha suttit gisslantagen på Kalö slott i Danmark. Nu börjar kriget mot unionskungen Kristian den II som slutar med att han 1521 väljs till Riksföreståndare och 1523 väljs till kung över Svea rike. 

Med propaganda, våld och alla dåtidens maktmedel tar han makten, driven av hämnd och revanschlystnad. Alla uppror slås ner med största brutalitet. Det gäller att försvara ära och heder och med impulsiv träffsäkerhet ställa alla schackpjäser i rätt position och spela ut fienderna mot varandra.

Efter Gustav Vasas närmare 40 år som kung hade Sverige omdanats i grunden och blivit en stat, med en stark centralmakt där all makt utgick ifrån kungen. Staten hade nu ett skatteväsende där kungens kontroll var total och en egen armé hade inrättats. Den katolska kyrkans makt hade Gustav manövrerat ut och istället infört den protestantiska läran och därigenom sett till att kyrkan var underställd kungen själv. Ett kansli som lojalt styrde riket och som kommunicerade ut mot med omvärlden hade inrättats och när kungen dör väljer man inte längre kungatronen, den ärvs.

Utställningens tema rör sig kring makt, manipulation och propaganda. Utställningen kommer att ta plats i flera rum på slottet. Den största platsen kommer hans skägg att uppta, det skall både lysa och tala!

Det erbjuds även ett skolkoncept för elever och lärare med spännande infallsvinklar på makt, manipulation, våld och propaganda utifrån Gustav Vasa och med dagens verklighet för ögonen. 

Utställningen produceras av Kalmar Slott och visas på Vadstena slott av Visit Vadstena och Vadstena kommun i samverkan.