Upplev Vadstena

Ett filmkollage som visar vad du som besökare kan uppleva hos oss.

Mirakel i Vadstena

En film av Johan Löfstedt & Nils Petter Löfstedt. Inspelad i och runt Vadstena 1920-2016. Arkivmaterial från Föreningen gamla Vadstena. Röst Rolf Knutsson.

Vadstena - En kreativ historia

Det går inte riktigt att ta på den. Men i Vadstena råder en alldeles särskild, nästan magisk atmosfär. Kanske är det den medeltida bebyggelsen, Vätterns närvaro, Östgötaslättens vackra landskap eller invånarnas stolthet över sin plats som skapar den. Denna atmosfär som har förmågan att bringa lugn och stillhet och skapa energi och rörelse på samma gång. Att det här är en plats för både rekreation och inspiration har människor vetat i hundratals år. Vadstena har alltid varit en plats att förundras över, besöka, återkomma till, trivas och stanna i.

 

Här finns också engagerade och kreativa människor och företag som inspireras av historien för att skapa framtiden. Och det gör man genom att utmana tron om hur allt ska vara, vända på perspektiven och våga testa nya, oväntade saker. För det intressanta uppstår i mötet mellan historia och framtid, gammalt och nytt. När vi vågar kombinera medeltidsslott med ny teknik och gamla berättelser med nya, kreativa idéer.

 

Idag har vi konstutställningar, modiga företagare och opera på slottet. Imorgon kanske vi får se ett historiskt lajv i stadskärnan eller ett Creative Valley med nyskapande innovatörer. Vem vet.

 

Det vi vet är att Vadstena inte bara har En historia – utan många. Och att vi skapar dem tillsammans.

 

Vadstena från förr

En nostalgifilm från 1900-talets första hälft.

Sommar med Åsa

Ett sommarprogram med olika nedslag i Vadstena kommun.

Vadstena slott

Hela historien om slottet från Gustav Vasa och fram till våra dagar.

Edward Blom berättar om Vadstena klosterkyrka och den heliga Birgitta

I det här klippet berättar Edward Blom om hur Vadstena blev ett viktigt vallfärdsmål inom den katolska kyrkan och om den heliga Birgitta och hennes dotter den heliga Katarina.

Så grundades klosterområdet

Klosterområdet - med flera lager historia

År 1346 testamenterade kung Magnus Eriksson och drottning Blanka Vadstena Gård och sitt kungapalats till en klosterstiftelse för att grunda en kunglig gravkyrka med tillhörande kloster. I donationen ingick ett större område vid Vättern med inkomster från flera gårdar där kungapalatset bildade utgångspunkten.

I spetsen för projektet stod Birgitta Birgersdotter som varit hovdam och magistra hos drottning Blanka. Vid en resa till Santiago de Compostela 1341 hade hon fått en första uppenbarelse där Gud gav henne uppdraget att grunda en ny klosterorden i Vadstena. 1370 fick hon klosterregeln godkänd av påven, tre år senare dog hon i Rom. Genom ett stort engagemang av såväl kungaätten som kyrkan blev Birgittas vision verklighet och runt det gamla kungapalatset växte det nya klosterområdet upp.

Det nya klostret och klosterkyrkan byggdes enligt heliga Birgittas instruktioner och invigdes 1384 samt 1430 och Vadstena blev moderkloster för Den helige Frälsarens Orden eller Birgittinorden. 1391 helgonförklarades hon och fick namnet heliga Birgitta.

I samband med Gustav Vasas reformation 1527 stängdes samtliga kloster i Sverige, Vadstena kloster levde kvar längst och var verksamt fram till 1595.

Klosterbyggnaderna stod sedan tomma i över 50 år innan de började användas på en rad olika sätt. Det gamla nunneklostret byggdes på 1600-talet om till ett hem för krigsinvalider och deras familjer. På 1840-talet används en av byggnaderna som allmänt lasarett. Först i samband med att sjukhusverksamheten flyttar ut och byggnaden renoveras på 1950-talet upptäcker man att byggnaden är det gamla kungapalatset.

Klosterkyrkans stjärnvalv

Tittar man upp i Klosterkyrkan så ser man dessa fantastiska stjärnvalv. Kalkmålningarna i taket är i form av stiliserade klöverblad och andra växtliknande ornament. Som en rolig detalj så finns det en liten gubbe målad någonstans bland alla mönster. Se om du kan hitta den!