Sevärdheter

Vadstena-Akademien

Vadstena

Förutom operaföreställningar ges även konserter, seminarier och föreläsningar. Många känner Vadstena-Akademien som främst en sångarakademi. Här har hundratals sångare deltagit sedan starten 1964, t ex Malena Ernman, Loa Falkman och Anne Sofie von Otter. De medverkande är alla i början av sina karriärer. Genom sin medverkan i Vadstena-Akademien ges de en unik sluss till arbetslivet.

FORSKNING GER OSS UNIK REPERTOAR
Genom forskningsverksamhet och operaföreställningar strävar vi att belysa och levandegöra operahistorien. Den konstnärliga grundidén är att antingen spela nyskrivna verk, oftast svenska, eller äldre nyupptäckta verk som inte spelats i modern tid. Grundidén genomsyrar både utbildningsverksamheten och mötet med publiken. Effekten blir att både publiken och de medverkande möter en repertoar som inte spelas någon annanstans. Allt är nytt.

SVERIGES MESTA OPERAFÖRNYARE
Forskningen består av framtagning av verk ur europeiska arkiv, källkritisk edition, musikalisk analys, överföring till modern notskrift och instrumentation. Syftet är att levandegöra en del av vårt kulturhistoriska arv. Över fyrtio äldre operaverk har framförts för första gången i modern tid i Vadstena. Vadstena-Akademien är också Sveriges största beställare av nyskriven svensk musikdramatik. Hittills har vi uruppfört 33 nya verk. Nio av våra operauppsättningar har sänts i TV och över 35 i Sveriges Radio.

FINANSIERING OCH ORGANISATION
Stiftelsen Internationella Vadstena-Akademien grundades 1964 av sångpedagogen Ingrid Maria Rappe. Stiftelsen har kontor i Stockholm men basverksamheten är förlagd till Vadstena. Verksamheten finansieras genom bidrag från stat, kommun och landsting, genom fondmedel, sponsorer och genom publikintäkter. De publika evenemangen pågår främst under sommarmånaderna men verksamheten pågår under hela året. Under höst, vinter och vår arbetar tre personer med att planera, förbereda och vidareutveckla verksamheten inför kommande säsong. Omsättningen är ca 8 miljoner kronor per år fördelat på ca 25 årsverken.

STYRELSE
Direktör Thord Söderlund, ordförande. Göran Söderström, Vadstena kommun. Anders Agnemar, f.d. kommunalråd Vadstena kommun. Susanne Nordström, Östsam. Britt Marie Aruhn, hovsångerska. Sven-Eric Hallbeck, direktör. Lars Jagerfelt, direktör. Magnus Vahlquist, f.d. ambassadör samt ordförande i Vänföreningen. Meg Tivéus, direktör. Christina Tobeck, Fil dr musikdirektör. Gunnar Lundberg, operasångare. Landshövding Elisabeth Nilsson (adjungerad).

Fakta
Stiftelsen Internationella Vadstena-Akademien är en akademi för unga sångare och musiker och andra yrkeskategorier inom operakonsten. Den konstnärliga grundidén är att alltid spela nyskrivna operor eller äldre, nyupptäckta verk som aldrig spelats i modern tid.

 

 

Boka

Prisinformation

Biljetterna till operan på Vadstena slott:

- 395 SEK fullpris

- 200 SEK ungdom upp till 26 

- 350 SEK gruppbokning 10 eller fler 

 

För konserter och andra spelningar varierar priserna och senaste informaton hittar du på vår hemsida. 

 

Sociala medier


Twitter