Turistbyrån Stinsen

Personal

Nedanstående kontakuppgifter är om du behöver nå någon utav oss personligen, för turismärenden vänligen kontakta turistbyrån

på tel 0121 181 60 eller turistbyran(at)soderkoping.se

 

Söderköpings Turistbyrå

Margaretagatan 19

614 80 Söderköping

Näringsliv och turism

 

 

Chef Näringsliv och turism

Therése Eklöf

therese.eklof(at)soderkoping.se

telefon 0121-183 37

Näringslivssamordnare 

Björn Ekengren

telefon 0121 18161

bjorn.ekengren(at) soderkoping.se