Turistbyrån Stinsen

Personal

Nedanstående kontaktuppgifter är om du behöver nå någon utav oss personligen, för turismärenden vänligen kontakta turistbyrån

på tel 0121 181 60 eller turistbyran@soderkoping.se

 

Söderköpings Turistbyrå

Margaretagatan 19

614 80 Söderköping

Näringsliv och turism

 

 

Chef Näringsliv och turism

Therése Eklöf

therese.eklof(at)soderkoping.se

telefon 0121-183 37

 

Näringslivssamordnare 

Björn Ekengren

telefon 0121 18161

bjorn.ekengren(at) soderkoping.se