Parkering

Parkeringsskiva gäller på parkeringar med denna tilläggsskylt.

p skiva

 

I Söderköping är det gratis att parkera i hela staden. Dock behövs en parkeringsskiva på parkeringsplatser i de centrala delarna av Söderköping.

Fordonets ankomsttid avrundas till närmsta hel resp. halv timme, och anges med hjälp av pilen på parkingsskivan. P-skivan placeras sedan innanför vindrutan, väl synlig från utsidan.P-skivor finns att hämta i utelådor, som är placerade vid de större parkeringsplatserna. De finns även att hämta på:

Bensinstationerna i Söderköping

ICA & Willys

Söderköpings Turistbyrå, resecentrum/Stinsen