Fiskeregler och fiskekort

Hällerstad /Venasjön

Dagkort 30kr, veckokort 100 kr, månadskort 150 kr, årskort 300 kr. Kortet gäller för en hel familj.

Köp online på www.ifiske.se eller på turistbyrån.

 

Strolången

– omfattar sjön Strolången, del av Fängeboån och del av Hallaån. OBS! Man måste ha egen båt

Pris/person

Dagkort 10 kr, veckokort 30 kr, årskort 120 kr

Pris/familj

Dagkort 20 kr, veckokort 50 kr, årskort 200 kr

Köp online på www.ifiske.se eller på turistbyrån.
 

Asplången
Fiskeplatser: Hulta Sluss, viken vid Luddingsbo, vid golfbanan och Snöveltorp, kortet gäller för hela sjön men detta är ex på mer lättillgängliga platser. Familj kan fiska på samma kort.

Endast köp online på www.ifiske.se

 

Storån i Söderköping

Tillåtet att fiska efter fallet vid Söderköpings brunn och bort till varvet. Behövs ej fiskekort här.
Under perioden 15 september fram till 31 december är det fredningstid och då är det inte tillåtet att fiska alls.

 

Göta Kanal – Går man med egen båt genom kanalen är det tillåtet att meta i kanalen från båten med undantag för kanalsträckan i Motala där ädelfisk är utplanterad. Allt fiske i övrigt i kanalen är utarrenderat. Läs mer

 

Läs gärna de lokala bestämmelserna för fisket i Söderköping

Läs bestämmelserna här

 

Kustfiske och  Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön

Svenska Fiskeregler innehåller förenklade regeltexter gällande fiskeregler och dess utbredning längs kusterna och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön.

De har tagits fram av Sveriges Länsstyrelser, Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket

http://www.svenskafiskeregler.se