Evenemang

Musikkåserier - Skräcken skrämmer

Söderköping

17.3 Skräcken skrämmer
Än värre blir det när underjordens makter helt fräckt
intar operatiljorna. De kan ha många namn; Hin Onde,
Mefistofeles, men alla är inte så skrämmande som de
vill vara, några är närmast komiskt misslyckade.