Evenemang

Kulturhistoriska pärlor på Söderköpings landsbygd

Söderköping

Söderköping är så mycket mer än Söderköpings stad. En fotoutställning med intressanta hus - slott och koja, fornlämningar, borgar, kanalmiljöer och spår efter arbete.