Evenemang

Musikkåserier

Söderköping

8.10 Romantiken växer fram
Det var inte alla romantiker som lät känslorna ta över.
De tidigaste romantikerna stod säkert på traditionens
grund och såg sig som en naturlig fortsättning på klassicismen.
Man byggde bara vidare på kända former och
mönster. Dit kan vi räkna Beethoven, Mendelssohn,
Schumann, Brahms …


15.10 Den romantiske virtuosen
Under romantiken föds Konstnären. Kompositören och
främst solisten insåg att de inte längre var en hantverkare,
utan hade fått en gudagnista, som på gott och ont
gjorde dem till tidens idoler. Många av dem förenade
komponerandet med spelandet, de skrev sin egen musik,
som de kunde briljera i: Paganini, Liszt, Sarasate …

29.10 Den innerlige romantikern
En annan sida av romantiken är den ömsinta, innerliga,
tårfyllda. Poeten som drömmer och suckar vid sitt
instrument. Vi hittar dem i alla länder, och de skriver
för alla instrument, och även många av himlastormarna
lugnar ner sig och mediterar. Varför inte tjusas av
Chausson, Elgar, Crusell, Stenhammar …

12.11 Den hemkäre romantikern
En speciell sida av romantiken är Nationalromantiken,
där tonsättaren vänder sig till hembygden och dess
folkliga traditioner. Tonsättarna väver in folkmusik i sina
konserter eller blommar ut i romernas orgiastiska tonkaskader.
Det kan bli en hel del från Östeuropa, men
också från Norden, Amerika och Ryssland.

Prisinformation

fri entré