Evenemang

Retro - Häxan i hertig Johans tid

Söderköping

I norra Östergötland utbröt på 1610-talet den första kända vågen av systematisk häxförföljelse i Sverige. En lagstiftning mot trolldom infördes, och bakom allt anade det samlade prästerskapet en djävulsk komplott som förebådade den yttersta tiden och världens undergång.

Ett tjugotal kvinnor och ett par män ställdes inför rätta, anklagade för trolldomsbrott och samröre med djävulen åren 1616-20.


Fil dr Martin Kjellgrens forskning omfattar 15- och 1600-talens magiska föreställningsvärldar och gränsdragningarna mellan tillåten och otillåten kunskap i reformationens kölvatten.

Prisinformation

fri entré men begränsat antal platser.

Res med kollektivtrafiken