Evenemang

Natur och Kultur i Sankt Anna -Från fiskarna i skärgården till biskop Brasks mat

Sankt Anna, Söderköping

Museichef Markus Lindberg berättar om hur fångsterna tillreddes och serverades i 1500-ta-lets Linköpings slott.

Prisinformation

Entré inkl kaffe o bulle 60:-