Evenemang

Filosofiskt Forum

Söderköping
Ett öppet samtal och gemensam reflektion över livet. Varje gång har olika teman och
det är fritt att komma på enstaka eller samtliga.


Träffarna är kostnadsfria och utan föranmälan.
Samtalsledare: Lars Sundberg, diakon och
socionom, Norrköping

www.existentiellasamtal.se

Prisinformation

Fri entré