Sevärdheter

Sankt Anna Skärgårdsmuseum

Sankt Anna, Söderköping

Muséet skildrar skärgårdsbornas levnadsvillkor i gången tid och ger också utblickar och information om dagens möjligheter att leva och verka i skärgården. Huvudtema är naturligtvis fisket. Bruksbåtar som roddsump, segelöka och notöka visas liksom olika fiskemetoder. Här berättas också om sjöfågeljakt och gamla tiders säljakt.

Skärgårdsjordbrukets enkla redskap, visthusbod och kök visas också. Det berättas också om skutor och bruksbåtar och de båtar som fraktade gods och passagerare.

Varje år visas också en temautställning. Årets temautställning heter: "Skärgårdspensionat under 100 år". 2018

Prisinformation

Inträde 25:-

 

Vägbeskrivning

Väg 210 från Söderköping mot Sankt Anna. Fortsätt till vägens slut vid Tyrislöt. Muséet ligger mitt emot campingens reception.