Campingstugor

Hästholmens hamnområde

I hamnområdet i Hästholmen finns tre stugor av enklare karaktär att hyra.
Bokning sker på telefon 070-248 79 99

Stugorna i Hästholmens hamn