Evenemang

Återbruksdag i Hästholmen

Ödeshög
Har du saker du inte längre använder? Är du på jakt efter något du behöver? Då är detta evenemanget för dig!
Lördagen den 15 augusti kl 10-16 är det Återbruksdag i Hästholmen med temat Cirkulär Ekonomi. Allt som du inte längre behöver ställer du ut på gatan/trädgården. Sen får vem som helst komma och hämta det som den behöver. Visst låter det spännande?!
Vill du ansluta din adress på kartan för att folk lättare ska hitta dina saker? Kontakta Lovisa via mejl:
gronahusethastholmen@gmail.com
Det är helt kostnadsfritt att vara med!
Sakerna som står kvar kl 16 hämtar "Ödeshög Hjälper secondhand". De tar bara saker som de tror är säljbara eller som de kan skänka vidare till hjälpverksamhet. De sista sakerna som sedan är kvar får respektive hushåll ansvara över.
Har du frågor? Kontakta Camilla 070-388 73 62.
Kartor finns att hämta i Turistbyrån i Hästholmens hamn.
.......
Cirkulär ekonomi - istället för slängsamhället

En övergång till cirkulär ekonomi är helt nödvändig om vi ska lyckas med det globala målet att minska konsumtionen. Med en ständigt ökande och mer köpkraftig världsbefolkning sätts en enorm press på våra gemensamma resurser. Vårt gamla sätt att producera, konsumera, använda och slänga fungerar helt enkelt inte längre.
I en cirkulär ekonomi använder man allt som tillverkats så länge det går. Och när sakerna är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen - allt för att tära mindre på jordens resurser och minska vårt avfall.
Ett modernt ord för kretslopp helt enkelt.

Läs mer om Sverige arbetar med Globala målen och Agenda 2030
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/agenda-2030-for-hallbar-utveckling/
specifikt kapitel 12 som handlar om Hållbar konsumtion och produktion
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/hallbar-konsumtion-och-produktion/?fbclid=IwAR1dybDdILWzopbpava2rCtYD2hJVr7phVascS8Oz0uDGc9RPcmJ-tk9YcY

Prisinformation

Kostnadsfritt evenemang