Mjölby kommuns historia

Lite om Mjölby kommuns historia

Kommunens huvudort Mjölby kallades på fornsvenska Mölloby, av mylna eller mölna, som betyder kvarn. Mjölby var från början en kvarnby dit bönderna kom från när och fjärran för att mala sin säd vid Svartåns forsar och fall.

Skänninge är en av landets äldsta städer. När Skänninge blev stad står inte klart, men staden omnämns första gången 1178 i ett påvligt skyddsbrev.
Att trakten runt Mjölby har varit bebodd under långa tider vittnar alla gravfält, runstenar, domarringar och fornborgar om.

Kvarnarnas stad

På 1700-talet växte kvarnarnas antal i Mjölby men vid den stora branden 1771 förstördes samtliga kvarnar utom två. År 1828 fanns det elva kvarnar.
År 1873 kom järnvägen och 1900 blev Mjölby ett stadssamhälle. 1920 fick Mjölby sina stadsrättigheter.

Kraftfullt näringsliv och unika utbildningsmöjligheter

Idag är Mjölby ett modernt samhälle med ca 12 000 invånare och drygt 26.000 i hela kommunen. Staden har ett kraftfullt näringsliv och en väl utbyggd offentlig och kommersiell service. Här finns förutom det ordinarie basutbudet av grundskole- och gymnasieutbildningar, även en unik guldsmedslinje - hantverksprogrammet Guld, ett välkänd Hotell- och restaurangprogram, Teknikcollege och Racinggymnasiet.
Mjölby har lyckats behålla småstadens goda sidor. Du hittar till exempel inte en enda parkeringsmätare men väl gott om parkeringsmöjligheter. Det är nära till centrum med ett stort handelsutbud och de stora grönområdena bidrar till Mjölbys vänliga och trivsamma miljö. 2011 firade Mjölby Kommun 40 år.

 

Skänninges historia

Skänninges storhetstid inföll under andra hälften av 1200-talet och under 1300-talet. Staden växte fram mitt i Östergötlands rikaste jordbruksbygd omgiven av stormannagods och kungsgårdar och blev genom sitt centrala läge en knutpunkt för handeln på östgötaslätten. Flera viktiga politiska och kyrkliga sammankomster lades till staden med 1248 års kyrkomöte som det mest betydelsefulla med påvens sändebud och Birger jarl som förgrundsgestalter.
Hospital och kloster
På 1100-talet fanns flera kyrkliga institutioner. Allhelgonakyrkan och S:t Martins kyrka. I början av 1200-talet uppfördes Sveriges första hospital, senare tillkom två dominikanerkloster, S:t Olofs kloster och Sveriges första kvinnliga dominikanerkloster, S:ta Ingrid. På senare delen av 1200-talet dominerades Skänninge av tysk befolkning som anlade Stora torget och byggde den mäktiga Vårfrukyrkan som stod färdig i början av1300-talet.

Skenaån
Ortnamnet Skänninge (Skeningiam 1178) är bildat från Skena som i Skenaån. Ånamnet syftar på en nedskuren, skårliknande sträckning av loppet i Skänninge. Slutnamnet -inge syftar på inbyggarna, skeningarna, alltså "de som bor vid Skenaån".
Skänninge är idag en utpräglad trästad med värdefull bebyggelse från 1700- och 1800-talen. Den har kvar sin unika stadsmiljö som gått förlorat i så många andra småstäder.

 

Mantorps historia

Från att ha varit ett litet stationssamhälle vid södra stambanan har Mantorp under åren ökat sin befolkning och år 2012 var det cirka 3700 invånare.
I Mantorp finns en mängd småindustrier med tonvikt på livsmedelshantering. Här finns bland annat bagerier, charkindustrier och Sveriges största tappstation för honung.
Travintresserade från hela Östergötland och norra Småland samlas på Mantorptravet. Motorbanan Mantorp Park är välkänd långt utanför Östergötlands gränser. Vid varje stortävling samlas tusentals besökare för att titta på dragracing och annan motorsport

 Läs om Dackefejden