Evenemang

Guidning Veta kyrka

Mantorp, Mjölby

Veta kyrka, som till sina äldsta delar är från 1100-talet.

I kyrkans valv finns några målningar från 1200-talet, och flera från 1500-talet. I kyrkan, som är en korskyrka, kan man lätt urskilja en äldre del, orienterad i öster-väster. Den södra och norra korsarmen byggdes på 1600- respektive 1700-talet.
Till den äldsta kyrkan hörde en rikt järnbeslagen dörr som numera är placerad innanför vapenhuset. I södra väggen i östra koret finns en "tittglugg", som troligen var till för att brottslingar och människor med smittsamma sjukdomar som inte fick komma in i kyrkan ändå skulle ha möjlighet att följa mässan.