Nycirkus- "Cirkuslottet i Finspång

Nycirkus vill skapa en helhetsupplevelse genom att blanda olika konstnärliga uttryck.

Stor satsning på nycirkus i Finspång


Nycirkusen är en gränsöverskridande och inkluderande konstform som vuxit explosionsartat de senaste 20 åren. Sommaren 2018 kommer en ny stor nycirkusfestival arrangeras i Finspång, Cirkus Slottet som ett fortsatt steg i en länsövergripande satsning.


Med det treåriga projektet Nycirkus Öst vill Region Östergötland, Östgötateatern och Finspångs kommun stärka och utveckla den samtida cirkusen i Östergötland.
Nycirkus Öst kommer dels att skapa den första svenska, årligt återkommande internationella nycirkusfestivalen och dels bygga upp ett östgötskt nav för nycirkusens både konstnärliga och pedagogiska utveckling i regionen.


-Efter mer än tio års arbete med Cirkus Cirkörs internationella arbete såg jag behovet av en internationell cirkusfestival i Sverige, fylld med ett intressant konstnärligt inflöde för såväl publik som för konstformen. Som gammal östgöte kände jag till att det i Östergötland hände intressanta saker med nycirkusen på olika plan och när jag kom i kontakt med Finspångs kommun, som visade sig ha ett utvecklat arbete med cirkus i skolorna och på Kulturhuset, blev jag nyfiken, säger Lars Wassrin, konstnärlig ledare för festivalen och kulturutvecklingschef i Finspångs kommun.


Frankrike inspirerar


-Med inspiration från en av världens mest prestigefulla nycirkusfestivaler i södra Frankrike, som arrangeras i en ort av samma storlek som Finspång, väcktes idén att placera festivalen här och i det positiva kulturklimatet göra Finspång till en svensk förebild för hur man kan arbete med cirkus konstnärligt, pedagogiskt och involvera alla människor, säger Lars Wassrin.


Arbetet med att bygga upp ett östgötskt nav görs i regionalt samarbete med syfte att skapa infrastruktur för cirkusens kretslopp i form av barn- och ungdomsverksamhet, social och pedagogisk verksamhet vid till exempel äldreboenden, skolor och flyktingboenden samt att stödja professionella produktioner lokalt eller genom internationella samarbeten. En länsomfattande kartläggning har påbörjats för att få en bild av vilka aktörer med koppling till nycirkus som finns i respektive kommun.

 

Foto Eva Lundgren Stenbom

Spännande möjligheter till inkludering


De senaste åren har nycirkusen blivit en allt mer integrerad del av Östgötateaterns verksamhet, både när det gäller egna produktioner och gästspel. Den fasta och långtidsengagerade ensemblen har fått förstärkning av två cirkusartister och man har också samverkat med och gett stöd till Norrköpings Ungdomscirkus. Finspångs kommun har i sin tur arbetat med nycirkus inom olika delar av sina verksamheter och Region Östergötland ser att cirkusen som konstform ger spännande möjligheter till inkludering och utveckling av kulturlivet i regionen och väcker ett brett intresse hos olika aktörer i länet, såväl för publik verksamhet som för utövare på olika nivåer. Projekt Nycirkus Öst stöds av Kulturrådet.