Naturreservat i Finspång

I Sverige och i många andra länder är naturreservat ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. De kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. 

I Finspång finns mer än 20 stycken naturreservat att besöka och njuta av. Ett av dessa är kommunalt och heter Ölstadsjön.

Läs mer om Ölstadsjöns naturreservat här.

Den vita stjärnan visar vägen

När ett naturreservat är bildat markeras gränserna av stolpar med en snöstjärna på blå botten. En informationsskylt med karta beskriver områdets natur och sevärdheter närmare.
 

Tillåtet och förbjudet i naturreservatet

Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärden. Syftet med naturreservatet avgör vilka begränsningar som gäller. Skyltar informerar om vad som gäller när du besöker naturreservat.

Finspångs Naturreservat