Ölstadsjöns naturreservat!

Strax utanför Finspång ligger Ölstadsjöns naturreservat, ett litet paradis för fåglar och fågelälskare, stora som små. På de sanka strandängarna trivs vadare och i den öppna vattenytan rastar änder.

I sjöns öppna vattenyta rastar flera änder som är typiska för näringsrika sjöar: skedanden med sin egendomligt formade näbb, den lilla krickan som ofta kommer i små flockar och årtan med sitt omisskännliga vita streck i pannan. Reservatets stolthet är den ovanliga svarthakedoppingen som häckar i sjön med flera par.
Den grunda vassrika sjön med omgivande dammar och de betade stränderna skapar även bra förutsättningar för många insekter som trollsländor och för groddjur som den sällsynta större vattensalamandern. Ölstadsjöns vattenyta har varit större, men sänktes på 1800-talet. Efter ett tag slammade utloppet igen och vattnet steg åter. På 1950- och 60-talen hade så en fin fågelsjö utvecklats. Med åren växte sjön igen allt mer, vilket försämrade villkoren för en del fågelarter.


När Ölstadsjöns naturreservat bildades år 2000 påbörjades en restaurering för att stoppa igenväxningen av sjön och återfå en fågelsjö sjudande av liv. Det görs nu bland annat med hjälp av betande djur som håller markerna öppna och ett dammsystem innan inloppet som minskar införseln av näringsämnen till sjön. I anslutning till och i reservatet finns anordnade utsiktsplatser och intill Skäggebyvägen finns en utsiktsplats som har  en tillgänglighetsanpassad ramp. Längs golfbanans kant finns en träspång som leder dig till fågeltornet inne i reservatet. Fågeltornet är rustat med bänkar och bord för fikakorgen, här kan du njuta av en rofylld stund i naturen!