Finspång - historia och framtid

Finspång – tidigare stavat Finspong – bär på en lång historia och en tradition som byggts på entreprenörskapets glöd, på järnmalmens förädling, på vattnets kraft och på att ta tillvara och uppmuntra mångfaldens kompetens. I vår egen ”Bergslag” – både i dess tätort och dess omland – lades redan i slutet på 1500-talet grunden till det vi stolt kallar ”den Svenska industrins vagga”.

Tidigt förstod våra föregångare att utnyttja de element som vår geografi erbjöd – vattnet, järnet och elden! Med hjälp av kunniga och driftiga personer från olika delar av vår omvärld lades grunden till våra samhällen och vårt välstånd.
Järnbruk och kanontillverkning blev så småningom till dagens högteknologiska energi-alstringsindustri – men även till specialiserade produkter av aluminium och koppar. Glastillverkningen i Rejmyre kom att etableras på tidigt 1800-tal – och lever än idag! Våra naturliga ”råvarutillgångar”, utvunna ur marken i ett landskap fyllt av mystik, bearbetade med eld från trä vuxna i våra skogar, vid bruk drivna av vår rika tillgång på vatten av yrkesskickliga människor från när och fjärran är det vi bygger vidare på…


Det är därför vi säger att vi i Finspång alltjämt förknippas med våra fyra symboliska element: Vattnet, Elden, Järnet och Glaset! Det är på dessa element, på vår historia och på samma driftighet hos våra invånare vi idag bygger vår del av världen vidare. Vapentillverkningen har ersatts av de moderna industrierna som idag är, Siemens, Gränges och Sapa med export över hela världen. Framgångsrika, och med ett tydligt sikte på en fredligare framtid.

Finn din energi och upplevelse här. Varmt välkommen till oss i Finspång!