Evenemang

Kun Suomi Ruotsiin muutti När Finland kom till Sverige

Finspångs bibliotek, Finspång   -  En del av: Finspångs bibliotek

Näyttely Ruotsin Suomalaisten Keskusliitosta
// En utställning från Sverigefinska Riksförbundet.

1960- ja 1970 luvuilla Suomesta mutti Ruotsin yli 320000 henkilöä. Korkeimmillaan muuttoaalto oli viisikymmentä vuotta sinnen. Tämä näyttely kertoo heistä, jotka muuttivat.
// Under 1960- och 70-talen flyttade fler än 320 000 personer från Finland till Sverige. För femtio år sedan nådde flyttvågen sin kulmen. Denna utställning handlar om de som flyttade.

Näyttely on kaksikielinen. // Utställningen är tvåspråkig.

Res med kollektivtrafiken