Finspång - historia och framtid

Finspång är en kommun i förändring, vi växer med nya företag och vi är dryga 21 000 invånare idag. Mycket är under utveckling och med tillväxten ökar attraktiviteten. 
Finspång hittar du i den norra delen av Östergötland och gränsar till tre kommuner som alla har över 100 000 invånare.
Det innebär att den större stadens utbud finns inom räckhåll.

Finspångs alla evenemang!

turismfinspang på Instagram

Finspång - upplevelser att minnas!